Zamujen rok za predložitev sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika je priložnost za zaustavitev diktature Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 🇸🇮

AKTIVIRAJMO SE!

Rok za predložitev besedila novega mednarodnega zdravstvenega pravilnika je bil 27. januar 2024. Zato je sprejetje kateregakoli amandmaja na 77. skupščini SZO maja 2024 nelegitimno. Zaradi navedenega dejstva je pomembno, da se MNOŽIČNO AKTIVIRAMO. Civilna iniciatova slovenskih pravnikov (CISP) je pismo že poslala vsem odločevalcem, sedaj smo na vrsti mi.


Kaj lahko narediš?

1. Deli to objavo, da novica doseže čim več ljudi.

2. Pošlji pismo predstavnikom Delovne skupine Republike Slovenije v pogajanjih v zvezi s spremembami Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (e-naslovi so v dokumentu):

3. Zgornje pismo pošljite kot prilogo v vednost tudi predstavnikom v Državnem zboru, članom Državnega sveta, ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel, ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon, predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu in vsem medijem.


Zakaj je res pomembno, da to naredimo v čim večjem številu in čimprej?

Ker je to izjemna in legitimna priložnost za zaustavitev SZO diktature.  Seznanjeni ste, da smo »odločevalce« različne aktivistične skupine ves čas dogajanja – 3 leta – opozarjale na spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika kot tudi na novo pandemijsko pogodbo. Čas se je iztekel, vse člane slovenske delovne skupine kot tudi Vlado je na pravne dileme sprejemanja že opozorila stroka – pravniki.

Na nas ljudeh je, da od demokratično izvoljenih predstavnikov (poslank in poslancev, svetnikov…) zahtevamo, da na podlagi 55. člena veljavnega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika na 77. ZASEDANJU GENERALNE SKUPŠČINE SZO MAJA 2024, LE – TA, NE SME SPREJETI NOBENEGA AMANDMAJA.

55. člen Mednarodnega zdravstvenega pravilnika določa, da mora generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO) najmanj štiri mesece pred zasedanjem generalne skupščine vsem državam članicam posredovati predlagano besedilo sprememb, ki se bodo obravnavale na skupščini. Kolikor je znano javnosti, Delovna skupina za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika ni predložila besedila predlaganih sprememb do roka za sprejem le-teh na zasedanju generalne skupščine SZO, ki bo maja 2024. Ta rok je bil 27. januarja 2024.

Mi, ljudje, SZO in naše predstavnike v SZO pozivamo k odgovornosti zaradi kršitve veljavnega 55. člena Mednarodnega zdravstvenega pravilnika.

Zahvaljujemo se dr. Silvii Behrendt, direktorici avstrijske Agencije za globalno zdravje in nekdanji svetovalki za Mednarodna zdravstvena pravila pri SZO, za njena nenehna prizadevanja, da bi ta organizacija delovala v skladu s pravnimi določili. Prav tako se zahvaljujemo Jamesu Roguskiju za njegovo opozarjanje in obveščanje javnosti v zvezi s to perečo problematiko.


Vir: James Roguski, 7. marec 2024

Originalno pismo dr. Silvie Behrendt poslano dr. Tedrosu je objavljeno na spodnji strani:
https://jamesroguski.substack.com/p/an-open-letter-to-tedros


Preberi več: Svetovna zdravstvena organizacija (SZO/WHO)


——— konec prispevka https://odgovoren-za-zdravje.si/2024/03/12/ ———
Priloge:
Originalno pismo: Open_Letter_To_The_Director_General_Of_The_Who_Regarding_Article_55_Of_The_Ihr

pdf dokumenti, ki se ominjajo v pismu:
Certificate of registration_COR-Reg-44861-Sr-56548
Draft articles on the responsibility of international organizations_9_11_2011

Dodatne povezave za video, ki se ominja v pismu:
https://apps.who.int/gb/wgihr/e/e_wgihr-5.html (Opening, 02.10.2023)

Tudi datoteke iz prispevka:
Odprto-pismo-predstavnikom-RS-v-Delovni-skupini-za-spremembe-Mednarodnega-zdravstvenega-pravilnika_E
E-naslovi
Poslanci_seznanitev_WHO-_120324

——— prispevek “Svetovna zdravstvena organizacija (SZO/WHO)” ———

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO/WHO)

Svetovna zdravstvena organizacija bi lahko maja 2024 ob tihem soglasju vlad držav članic postala globalna zdravstvena avtoriteta v vseh prihodnjih zdravstvenih in drugih izrednih razmerah, čeprav resne analize uspešnosti priporočil za obvladovanje kovidne zdravstvene krize kažejo, da so od njih imeli koristi predvsem proizvajalci in podporniki cepiv in ne ljudje, ne javno zdravje in ne javno zdravstvo.

SZO je do sedaj imela posvetovalno vlogo, zato njena priporočila za države članice niso bila zavezujoča. Z novo pandemijsko pogodbo in spremembami mednarodnega zdravstvenega pravilnika se njen status spreminja iz posvetovalne v odločevalno institucijo. S to novo ureditvijo bi državam članicam odvzeli suverenost v primeru ponovnih izrednih razmer (npr. epidemije, vojne, podnebne spremembe in naravne katastrofe), nam pa bi odvzeli temeljne človekove pravice. Še večjo moč se z novo pogodbo (z dne 20.9.2023) podeljuje tudi Združenim narodom (ZN).

SZO je zadnja dva desetletja v hudem konfliktu interesov zaradi finančnih interesov njenih donatorjev. To je bilo prvič jasno razvidno iz lažne pandemije prašičje gripe 2009. Takrat razkrita prevara je bila skrbno prikrivana. Od tega časa je jasno, da SZO-ju nikakor ne smemo slepo zaupati.

“SZO je ukrepala neznanstveno in neracionalno. Lažna pandemija prašičje gripe je razkrila vrsto zlorab in nepravilnosti. In kar je najhujše: zaslužek je bil v tej zgodbi pomembnejši od zdravja ljudi. So v očitni navezi s farmacevtsko industrijo, ki je tu zavohala priložnost za velike dobičke.” (Sobotna priloga časopisa Delo, 2010)

Povzemamo iz prispevkov Inciative slovenskih zdravnikov: “Desetletja se je delovanje WHO financiralo izključno iz članarin držav članic. Zadnja leta članarine držav članic predstavljajo le okoli 15 % finančnih sredstev, prispevki donatorjev pa okoli 85 % tega sklada. Zaradi takšnega načina financiranja se je WHO vse bolj pogosto znašel v navzkrižju interesov.

WHO je decembra 2021 državam članicam predlagal sprejetje Pandemijske konvencije in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, kar bi WHO-ju dodelilo povsem novo vlogo in neomejena pooblastila. Sprejetje predlaganih dokumentov bi pomenile popolno izgubo suverenosti naše države ob razglasitvi izrednega stanja. Izgubili bi vso pravno zaščito kot posamezniki in kot država, predvsem pa bi izgubili temeljne človekove pravice, vključno s pravico do odločanja o posegih v lastno telo, kar je povsem nedopustno.

Donatorji WHO, večinoma lastniki korporativnega mega kapitala, bi tako pridobili neomejeno moč, ki bi služila kot osnova za uvedbo totalitarne diktature nad ljudmi celega sveta, preko medicinske diktature, zavite v »plašč« varovanja in skrbi za javno zdravje (pod sloganom: »One Health for all«). To je najbolj nehumana, najbolj mučna in najbolj ponižujoča tiranija, ki je človeštvo, v takšnem obsegu kot ga pripravljajo, še ni doživelo. Sprejetje teh predpisov bi WHO omogočilo nešteto možnosti za resne zlorabe. Na podlagi teh novih pravil je realno pričakovati grobo zlorabljanje ljudi preko medicine, predvsem psihiatrije in farmacije.

Že maja 2022 so birokrati WHO na skrivaj za zaprtimi vrati (v nasprotju z predpisi, s tihim konsensom) sprejeli spremembe petih pravil IHR, ki bistveno zmanjšujejo naše državne pravice. Zavrniti bi jih bilo mogoče le do 1.12.2023. Na žalost naša vlada in poslanci niso naredili tega koraka.”

Pomenljivo je tudi dejstvo, da je SZO od leta 2009 do danes samostojno, brez posvetovanja s širšo stroko, spremenila 3 zelo pomembne definicije.

1. Kdo in kdaj lahko razglasi pandemijo (2009)

En mesec pred razglasitvijo pandemije prašičje gripe so določili, da za razglasitev pandemije ni več potrebna varovalka velikega števila resno obolelih in visoke smrtnosti. Od takrat SZO/WHO lahko razglasi pandemijo praktično kadarkoli, tudi ob navadnih sezonskih prehladnih obolenjih.

2. Čredna imunost (2020) 

Iz definicije so črtali, da se čredno imunost lahko pridobi s prebolevanjem nalezljive bolezni. Po novem se jo lahko pridobi le še s cepljenjem (kar je ena izmed podlag za uvedbo obveznega cepljenja), čeprav je imunost pridobljena z prebolevanjem veliko bolj kvalitetna in dolgotrajnejša.

3. Kaj je cepivo (2021)

Prej je veljalo, da s cepivom dosežemo zaščito pred nalezljivo boleznijo, sedaj so cepiva vsi preparati, ki vplivajo na imunski sistem brez določitve, kaj dosežejo. To omogoča proizvajalcem hitrejšo in cenejšo registracijo različnih preparatov, tudi nove mRNA genske terapije, kar bistveno zmanjša varnost prejemnikov teh.

——— konec prispevka ———

Deli naprej ...