DRŽAVLJANI SLOVENIJE, ČE NISTE VEDELI, VI SE ❗NE ŽELITE BORITI❗ PROTI NACIZMU, NEO-NACIZMU … 🇸🇮

03.11.2023

Item 69 (a): Elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

A/C.3/78/L.7

Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

* * *

Postavka 69 (a): Odprava rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije in s tem povezane nestrpnosti

A/C.3/78/L.7

Boj proti poveličevanju nacizma, neonacizma in drugih praks, ki prispevajo k spodbujanju sodobnih oblik rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije in podobne nestrpnosti.

Vir: https://www.un.org/en/ga/third/78/proposalstatus.shtml

 

Vir prispevka: https://publishwall.si/kvazdj/qpost/321787

Deli naprej ...