Oprostilna sodba, s katero je bila pogumna mati oproščena odgovornosti, ker ni cepila svojega otroka 🇸🇮 🇷🇸

ZMAGUJEMO V VALJEVU!!!

Oprostilna sodba, s katero je bila pogumna mati oproščena odgovornosti, ker ni cepila svojega otroka.

Mati otroka ni cepila, ker nikoli ni dobila odgovorov na vprašanja, niti zagotovil, ki jih je zahtevala, nikoli pa ni zavrnila cepljenja otroka, ampak je prosila za odlog cepljenja.

Po Družinskem zakonu ima starš pravico in dolžnost skrbeti za otrokovo korist, otrokova korist pa ni, da otrok prejme zdravstveni ukrep, ki lahko otroku škoduje, povzroči neželene posledice. Najprej se mora starš prepričati, ali je otrokov organizem primeren za sprejem tveganega preventivnega ukrepa. Dokler se starš o tem ne prepriča, ne samo, da ni dolžan cepiti svojega otroka, ampak se je tudi dolžan izogibati vsakemu tveganju zaradi tega preventivnega ukrepa.

Treba je opozoriti, da Zakon o preprečevanju nalezljivih bolezni ni močnejši oziroma nima večjo pravno veljavo od Družinskega zakona in Zakona o pacientovih pravicah, ki predpisujeta, da ima bolnik oziroma njegov zakoniti zastopnik pravico do obveščenosti pred kakršnimi koli medicinskimi ukrepi.

Sodni procesi minejo, na koncu se borimo, zmagamo, …

Vse se da premagati, le otrokovo življenje in otrokovo zdravje nimata alternative.

Odvetnica Milina Dorić
namestnik predsednika Gibanja Živim za Srbijo

(avtomatičen prevod)

Tudi v Subotici:

Izvirno besedilo:

——— cirilica ———–

ПОБЕЂУЈЕМО И У ВАЉЕВУ!!!

Ослобађајућа пресуда, којом је храбра мајка ослобођена одговорности што није вакцинисала дете.

Мајка није вакцинисала дете јер никада није ни добила одговоре на питања, нити је добила гаранције које је тражила, али никада није ни одбила вакцинацију детета већ је тражила одлагање имунизације.

По Породичном закону родитељ има право и дужност да се стара о најбољим интересима детета, најбољи интерес детета није да дете прими медицинску меру која може да детету нашкоди, да му изазове нежељена дејства. Најпре се родитељ мора уверити да је дететов организам подобан за примање ризичне превентивне мере. Док се родитељ не увери у то он не само да нема обавезу да му дете прими вакцини, већ има и дужност да избегне сваки ризик од те превентивне мере.

Треба напоменути да Закон о спречавању заразних болести није јаче ни више правне снаге у односу на Породични Закон и Закон о правима пацијената, који прописује да пацијент односно законски заступник пацијента има право на информације пре било које медицинске мере.

Судски процеси прођу, изборимо се на крају, дођемо до победе, … све може да се превазиђе једино дететов живот и дететово здравље немају алтернативу.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију

——— latinica ———–
POBEĐUJEMO I U VALjEVU!!!

Oslobađajuća presuda, kojom je hrabra majka oslobođena odgovornosti što nije vakcinisala dete.

Majka nije vakcinisala dete jer nikada nije ni dobila odgovore na pitanja, niti je dobila garancije koje je tražila, ali nikada nije ni odbila vakcinaciju deteta već je tražila odlaganje imunizacije.

Po Porodičnom zakonu roditelj ima pravo i dužnost da se stara o najboljim interesima deteta, najbolji interes deteta nije da dete primi medicinsku meru koja može da detetu naškodi, da mu izazove neželjena dejstva. Najpre se roditelj mora uveriti da je detetov organizam podoban za primanje rizične preventivne mere. Dok se roditelj ne uveri u to on ne samo da nema obavezu da mu dete primi vakcini, već ima i dužnost da izbegne svaki rizik od te preventivne mere.

Treba napomenuti da Zakon o sprečavanju zaraznih bolesti nije jače ni više pravne snage u odnosu na Porodični Zakon i Zakon o pravima pacijenata, koji propisuje da pacijent odnosno zakonski zastupnik pacijenta ima pravo na informacije pre bilo koje medicinske mere.

Sudski procesi prođu, izborimo se na kraju, dođemo do pobede, … sve može da se prevaziđe jedino detetov život i detetovo zdravlje nemaju alternativu.

Advokat Milina Dorić
zamenik predsednika Pokreta Živim za Srbiju

———————-

Vir: https://twitter.com/MilinaDoric/status/1636841950228692993?s=20

Deli naprej ...