Vas sploh zanima, kdo bo vladal vam in vašim (našim) prihodnjim generacijam?! 🇸🇮

Ali sploh veste, KDO VAS (vašo državo) zastopa v SZO, kdo in kdaj jo/ga je izvolil in pooblastil, da v VAŠEM IMENU podpisuje dokumente, ki neki organizaciji dajejo PRAVICE, KI SO NAD USTAVO IN ZAKONI VAŠE DRŽAVE?

Vse, kar morate vedeti o generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije ta teden

(Celoten prispevek (ang.) https://www.lifesitenews.com/news/everything-you-need-to-know-about-this-weeks-who-general-assembly/)

Citat:

“… V skladu s časovnim načrtom SZO bodo spremembe in pogodba o pandemiji dokončno oblikovane in o njih se bo glasovalo čez eno leto, na 77. svetovni zdravstveni skupščini leta 2024.

Za sprejetje sprememb IHR bo potrebna navadna večina. Če bodo spremembe sprejete v skladu s pričakovanji, bodo imele države članice deset mesecev časa, da jih zavrnejo. Novi predpisi bodo nato začeli veljati maja 2025.

Pogodba o pandemiji bo za sprejetje potrebovala dvotretjinsko večino delegatov držav članic. Če bo pogodba sprejeta, “bo sprejeta v skladu s členom 19 ustave SZO – členom, ki SZO omogoča, da 194 državam članicam SZO naloži pravno zavezujoče konvencije”.

“Za razliko od zakonodajnega postopka v večini demokratičnih držav, kjer izvoljeni uradniki izvajajo nacionalno zakonodajo, ta postopek SZO omogoča majhnemu številu svetovnih predstavnikov, pogosto neizvoljenih diplomatov, da vsilijo mednarodne zakone vsem državam članicam SZO,” je o zakonodajnem postopku SZO zapisal Tom Parker iz organizacije Reclaim The Net.”

SZO bi imela pooblastila za uvedbo podnebnih zapor, predpisovanje medicinskih posegov, “vzpostavitev obsežnega nadzornega aparata” in še veliko več.

Dr. Joseph Mercola je povzel trenutno pripravljene spremembe mednarodnega pravnega reda (WGIHR Compilation Annotated).

S spremembami bi:

 • “Razširili opredelitve pandemij in izrednih zdravstvenih razmer. Natančneje, namesto dejanske škode uvajajo ‘potencialno škodo’. Tako lahko Svetovna zdravstvena organizacija predpiše zapore ali zdravstvene posege že zgolj na podlagi suma, da bi virus lahko povzročil javno škodo.
 • Priporočila Mednarodnega kodeksa zdravstvenega varstva iz nezavezujočih postala obvezna, tako da morajo države članice upoštevati in izvajati priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.
 • Utrdila pristojnost generalnega direktorja, da samostojno in enostransko razglasi izredne zdravstvene razmere.
 • Vzpostavili obsežen nadzorni aparat v vseh državah članicah.
 • Omogočili SZO deljenje podatkov o državi članici brez njene privolitve.
 • Omogočili SZO nadzor nad nekaterimi viri v državah članicah, vključno s pravicami intelektualne lastnine.
 • Prisilili države, da podprejo dejavnosti cenzure, ki jih vodi SZO.
 • Spremenili obstoječe določbe IHR, ki vplivajo na posameznike, iz nezavezujočih v zavezujoče, vključno z določbami, ki se nanašajo na zapiranje meja, omejitve potovanj, karantene, zdravniške preglede ter zdravila in cepljenje posameznikov.”

Po Mercolovem povzetku (WHO Zero draft International pandemic treaty-february 2023) bi pandemska pogodba, kot je trenutno pripravljena:

 • “Vzpostavila mednarodno mrežo za oskrbo, ki bi jo nadzorovala Svetovna zdravstvena organizacija.
 • Financirala strukture in postopke SZO za nujne zdravstvene primere tako, da bi zahtevala, da se vsaj 5 % nacionalnih zdravstvenih proračunov nameni za nujne zdravstvene primere.
 • Ustanovila upravni organ pod okriljem SZO, ki bi nadzoroval celoten postopek nujnih zdravstvenih ukrepov.
 • Razširila obseg pristojnosti SZO s poudarkom na agendi “Eno zdravje” (One Health), ki priznava, da lahko na zdravje vpliva zelo širok spekter vidikov življenja in okolja, ki zato spadajo med “potencialne” povzročitelje škode. Tako bo lahko SZO, na primer, podnebne spremembe razglasila za izredne zdravstvene razmere in posledično zahtevala podnebna zapiranja.”

Poleg teh pravnih predpisov je SZO sprejela dodatne ukrepe za vzpostavitev potencialne globalne zdravstvene diktature. Februarja 2022 je SZO naročila družbi T-Systems, hčerinski družbi Deutsche Telekoma, da razvije globalne digitalne cepilne potne liste.

“Skratka, Svetovna zdravstvena organizacija je vzpostavljena kot dejanski upravni organ globalne globoke države,” je dejal Mercola. …”

*** prevod narejen z www.DeepL.com/Translator (free version) ***

 

Deli naprej ...