ŠE ENA KANDIDATKA ZA PREDSEDNICO JE DOBILA VPRAŠANJA … 🇸🇮

JUNA D.0.0.
MCL
Vilharjev podhod 10
1000 Ljubljana
Sabina Senčar, dr. med. spec.gin.in por
Datum: 24.08.2022

Jelena Vidović Bjelkić
Bevkova ulica 4
5270 Ajdovščina

 

Spoštovana ga. Senčar

Moje ime je Jelena Vidović Bjelkić. Sem državljanka Republike Slovenije s stalnim prebivališčem Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina. Sem polnoletna. Glede na pogoje za udeležbo na volitvah, izpolnjujem vse pogoje, da se lahko udeležim letošnjih volitev za predsednika-co države.

Najprej bi vam rada čestitala za kandidaturo za predsednico države.

Spremljam vaše delo od začetka “pandemije”, seveda kolikor mi čas dopušča. Verjetno mi ni uspelo, da se seznanim z vašim delom v celoti. Zato bi vas rada, kot morebitno bodočo predsednico države v tem dopisu seznanila z mojimi ugotovitvami na podlagi spremljanja vašega dela in postavila par vprašanj v zvezi s tem. Če se bom zmotila, pa vas prosim, da mi v vašem odgovoru to pojasnite v obojestransko zadovoljstvo!

Vem, da ste se izpostavili v javnosti in povedali marsikatero resnico. Nekateri ljudje so to že vedeli, nekateri ne. Vsekakor je vaše delo bilo odmevno v javnosti in seveda dobrodošlo glede na situacijo v kateri smo se nahajali in se nahajamo. Za to se vam iskreno zahvaljujem.

Glede na to da ste zdravnica, bi pričakovala veliko več od vas.

Nisem zasledila, da ste kot zdravnica, ki pozna zakonodajo, kar se tiče zdravstva izpostavili par zelo pomembnih zadev, oziroma izpostavili na takšen, kot bi bilo primerno eni zdravnici in sicer:

– Obdukcij pri umrlih od Covida 19

– Ustrahovanja ljudi

– izvajanja medicinskega eksperimenta na ljudeh

– protizakonitega oglaševanja cepiv (zdravil)

– Kršenje Zakona o pacientovih pravicah

Iz vaših javnih nastopov sem zasledila, da ste sicer govorili o ustrahovanju ljudi in o medicinskem eksperimentu, ki se izvaja na ljudeh, nisem pa zasledila, da ste omenili, da je to kar počnete zdravniki, nezakonito. Omenili ste Hipokratovo zaprisego. Hipokratova zaprisega nima takšne teže, kot jo ima zakonodaja. Seveda je Hipokratova zaprisega zelo pomembna, ampak recimo Nurnberški kodeks je bolj pomemben. Zakonodaja in Ustava pa sta najbolj pomembni. Tega v vaših javnih nastopih nisem zasledila. Tako kot sem napisala, mogoče se je zgodilo, da z vašim celotnim delom nisem seznanjena, zato se vam vnaprej opravičujem, če sem se zmotila o vašem delu.

Glede na to, da ste se ves čas zavedali, da se izvaja medicinski eksperiment na ljudeh, ki je po 18. členu Ustave Republike Slovenije brez informiranega soglasja udeleženca v medicinskem eksperimentu prepovedan, bi pričakovala od vas, pa tudi od drugih zdravnikov v Iniciativi slovenskih zdravnikov, da javno o tem spregovorite in svoje kolege pozovete k odgovornosti in spoštovanju zakonodaje. Najmanj kar bi pričakovala od vas je to, da se sami izločite iz sodelovanja v zločinu zoper človeštvo. Tega ni bilo zaslediti, niti pri vas niti pri vaših kolegih. Poleg tega po zakonodaji smo vsi dolžni, če zaznamo sum storitve kaznivega dejanja, le to prijaviti pristojnim institucijam. Nisem zasledila, da bi vi ali vaši kolegi sploh omenjali kaznivo dejanje, ki ga zdravniki in medicinsko osebje izvajate od začetka pandemije kot tudi, da ste sum storitve kaznivega dejanja prijavili pristojnim institucijam.

Vsi zdravniki ste dolžni poznati zakonodajo, ki se nanaša na zdravstvo. Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil je nekaj, kar vi zdravniki poznate. V tem pravilniku je navedeno, kakšni so postopki pri preizkušanju zdravil in vi kot zdravnica ter vaši kolegi v Iniciativi slovenskih zdravnikov bi zlahka ugotovili oziroma bi morali ugotoviti, da se preizkušanje cepiv ne odvija po Pravilniku o preizkušanjih zdravil. Če sem jaz kot laik vse to ugotovila že skoraj na samem začetku, potem za vse vas ni opravičila, če tega niste ugotovili

Tudi 20. člen Zakona o pacientovih pravicah ravno tako govori o obveščenosti pacienta in pojasnilni dolžnosti. Splošno znano je, da pojasnilne dolžnosti ni bilo. Splošno znano je, da so ljudje bili vabljeni po trgovskih centrih, da se cepijo oziroma na vsakem vogalu in da se cepijo brez kakršnegakoli pojasnila s strani izvajalca cepljenja. Nisem zasledila, da bi vi ali vaši kolegi povzdignili svoj glas v zvezi s to »norostjo« in nezakonitostjo.
Vaša zakonska in moralna dolžnost je bila da ukrepate, pa niste. Moje vprašanje je, zakaj niste?

Iz vaših javnih nastopov je zaslediti, da se zavedate oziroma se že dolgo zavedate, da je cepivo nevarno za ljudi in da ljudje umirajo, so poškodovani oziroma imajo škodljive stranske učinke. Moje vprašanje, ali ste izvajalce cepljenja pozvali k odgovornosti in jih prijavili pristojni instituciji za sum storitve kaznivega dejanja?

Splošno znano je, da se vi in Iniciativa slovenskih zdravnikov, kateri pripadate, zavzemate za prostovoljno cepljenje. Cepljenje ni nikoli bilo obvezno in ravno v tem je bila »past« Ljudje naj se cepijo prostovoljno, slepo zaupajo »znanosti« in s tem zaščitijo sebe in druge. V kampanji za precepljenost se je bolj poudarjalo, da je potrebno zaščititi druge, da ljudi ne bi pekla vest, če bi zaradi njih kdo umrl ali imel posledice, če se ne bi cepil. To je bilo tako podlo ga. Senčar, da človek z besedami to zelo težko opiše. In vi ga. Senčar in vaša Iniciativa vse to podpirate. V vaših javnih nastopih se je opazilo, da se zavedate, da sredstva javnega informiranja lažejo. Zavedate se, da ljudje ne morejo priti do potrebnih informacij preko MS medijih, da izvajalci cepljenja zdravniki in medicinsko osebje ne podajajo informiranega soglasja z vsemi informacijami v zvezi s cepivi na podlagi katerih bi se ljudje lahko odločili ali se bodo cepili ali ne. In vi se kljub temu zavzemate za prostovoljno cepljenje. To je zavajanje javnosti, ki se ga vi in vaši kolegi zelo dobro zavedate. Z eno besedo ga. Senčar, je to kaznivo dejanje, ki bi ga morale obravnavati pristojne institucije. Prepričana sem, da ga tudi bodo.

Ko je umrla Katja, nam vsem znan primer, sem pričakovala, da vi zdravniki, ki naj bi bili glas razuma, odločno stopite pred javnost in poveste ljudem, da se je zelo nevarno cepiti in da pozovete svoje kolege k odgovornosti in spoštovanju zakonodaje. Na žalost se to ni zgodilo. Organizirali ste razne konference, ki v bistvu ljudem niso skoraj nič pomagale.

Na podlagi z zakonom prepovedanega oglaševanja cepiv in kampanje za precepljenost se je v Republiki Sloveniji cepilo več kot milijon dvesto tisoč ljudi.
Posledice so katastrofalne in vi ste tudi v Iniciativi slovenskih zdravnikov odgovorni za to. Odgovorni ste moralno, pravno in materialno. Odgovori ste zato, ker ste se zavedali in se zavedate, da se izvaja zločin nad ljudmi a niste primemo ukrepali, da bi katastrofo preprečili.
Jaz kot »navadna« državljanka sem opozarjala na nezakonitosti, ki se izvajajo na vseh področjih, tudi v zdravstvu od septembra 2020 a žal ni bilo učinka, saj me izvajalci zločina niso resno jemali. Opozarjala sem tudi ljudi na nevamost cepljenja, nošenja mask in testiranja. Žal tudi pri tem mi ni uspelo, saj jaz nisem avtoriteta, v katero večina ljudi ima več zaupanja, kot v »navadnega« človeka.

Zdravniki, ki uživate spoštovanje pri ljudeh, bi morali veliko več narediti, da preprečite pobijanje ljudi. Vse kar ste delali ni prineslo skoraj nobenih rezultatov. Ljudje so se cepili in se cepijo še naprej. Vi pa še vedno organizirate razne konference, namesto prenehati sodelovati v zločinu in pozvati svoje kolege, da takoj prenehajo z izvajanjem zločina.

Vsi zdravniki veste, da se vzrok smrti lahko ugotovi le z obdukcijo. Splošno znano je, da se obdukcije pri umrlih od Covida 19 niso izvajale. Beležiti vzroke smrti brez obdukcij in ponarejati dokumentacijo, je tudi kaznivo dejanje. Če veš, da se izvaja kaznivo dejanje a molčiš je tudi kaznivo dejanje. Kolikor je meni znano, nihče od zdravnikov o tem zločinu ni spregovoril.

Zdravniki veste, da je javno oglaševanje zdravil in medicinskih pripomočkov na takšen način, kot se je izvajalo oglaševanje, prepovedano. Pravilnik o oglaševanju zdravil, ki ga vi zdravniki in medicinsko osebje poznate, je jasen. Na takšen način javnega oglaševanja cepiva, ne bi smelo biti. Nisem zasledila, da bi kdorkoli od zdravnikov opozoril na to, kar je bila vaša zakonska in moralna dolžnost.

Zdravniki v Iniciativi slovenskih zdravnikov ste že septembra 2021 bili seznanjeni z naročilnico cepiv med Vlado Republike Slovenije oziroma Ministrstvom za zdravje in proizvajalcem cepiva Pfizer, v kateri je v 1. členu 4. točka navedeno, da je pogodbena stranka (Slovenija) seznanjena in priznava, da se ne ve ali so cepiva vama in učinkovita, da se ne poznajo kratkoročni in dolgoročni učinki cepiv, da pa so možni škodljivi stranski učinki. Naročilnica je dokaz, da je kampanja za precepljenost temeljila na lažeh in da so ljudje prevarani. Vas zdravnike v Iniciativi slovenskih zdravnikov ta dokaz ni zanimal in vas še vedno ne zanima in raje govorite in organizirate konference na temo Davos ali karkoli, kar za nas ljudi ni pomembno, saj nam to nič ne pomaga. Namesto stopiti pred javnost in povedati ljudem, da so udeleženi v eksperimentu, da temelji vse na prevari, kar se tiče kampanje za precepljenost, opozoriti ljudi na nevarnost, ter pozvati svoje kolege k odgovornosti in k spoštovanju zakonodaje ter sami prenehati sodelovati v zločinu zoper človeštvo, vi se sprenevedate in zavajate javnost, da je to, kar nekateri zdravnik počnete, morebiti le moralno sporno. Dejstvo je, da ste vsi vpleteni v težka kazniva dejanja, seveda nekateri več, nekateri manj. Prepričana sem, da bo prišel dan, ko boste v zvezi s tem vsi vprašani.

Zasledila sem, da se v vaši kampanji za predsednico države omenja, da ste dobra mati in žena. To da ste dobra mati in žena je lepo slišati, ampak to za nas državljane niti ni toliko pomembno, ko boste oziroma, če boste opravljali funkcijo predsednice države. Omenili ste, da se bo znanost preverjala. Kar se tiče preverjanja znanosti, imeli ste priložnost več kot dve leti, da to storite, saj ste v tej stroki, pa nisem zasledila, da bi karkoli naredili v zvezi s tem. Če boste predsednica države, to ne bo vaše glavno delo, ampak boste imeli popolnoma drugačne naloge. Najbolj bo pomembna zakonodaja. Naloga predsednika-ce države je, da budno spremlja kaj se dogaja na področju zakonodaje in da na morebitne kršitve opozarja. Žal, kar se tiče zakonodaje se niste izkazali in bojim se, da sploh ne razumete, kaj bo vaša naloga, če boste zmagali na volitvah.

Ob tej priložnosti vam pošiljam omenjeno naročilnico in upam, da boste v svoji kampanji za predsednico države seznanili javnost o njej, saj je to vaša moralna dolžnost. S tem bi se lahko razkrinkali vsi zločinci, ki so nas na popolnoma nezakonit način potisnili v medicinski eksperiment. Razkrinkali bi se tudi vsi, ki so vede ali nevede sodelovali v zločinu zoper človeštvo. S tem bi lahko prekinili našo skupno agonijo, ki traja že tretje leto. S tem bi lahko preprečili, da ne bo več smrtnih žrtev in poškodovanih, ki ga povzročajo nepreverjena cepiva

V upanju, da mi boste odgovorili na moja vprašanja in pojasnili moje morebitne zmote v zvezi z vašim delom, vas lepo pozdravijam.

S spoštovanjem

Jelena Vidović Bjelkić (podpis)

Prilogi: Naročilnica v angleškem jeziku in prevod naročilnice po zapriseženem sodnem tolmaču.

V vednost: Iniciativa slovenskih zdravnikov in Civilna iniciativa slovenskih pravnikov

Vir: https://www.facebook.com/jelena.vidovicbjelkic

 

Deli naprej ...