Posredujem in prosim za vaše mnenje … 🇸🇮

Za: Borut Štrukelj Prof.dr.farmacije
09.10.2022 ob 17:26

Posredujem in prosim za vaše mnenje

Lp VP (Vladimir Pirnat)

———- Forwarded message ———
From: odprimookna
Date: Thu, Oct 6, 2022 at 7:55 PM
Subject: VAŽNO – NOVI DOKAZI O GENOCIDU – EMA IN PROIZVAJALCI
To: Drustvo Slm

* * *

Spoštovani!

Navajamo dokaze, da se cepivom za KOVID lahko (in tudi mora) odvzeti status zdravila, kar v eni potezi lahko ubrani ljudi pred kakršnimkoli prisilnim vnosom tega kemijskega orožja v obliki cepiv v njihova telesa.

Dokazujemo tudi, da je bil v vseh državah, v katerih je prisotna tkim. Korporacija, izveden državni udar in da vse skupaj ni medicinski projekt ampak očiten vojaški projekt ZDA in EU. Tako tudi cepiva niso zdravila ampak biološko-kemijsko orožje za izvedbo teh državnih udarov (glej vire [52], [53],[55], [56], [58], [59] v naši študiji. Posebno pomembni so viri: [53], [55] in [58].)

Namreč, že sama EMA v svojih dokumentih (Assessment report za cepivo Moderna) navaja prisotnost topil v cepivih (benzen, toluen, aceton in primarni halogenoalkani. [Med katere spada tudi kloroform. Kloroform je v dokumentaciji Cayman Chemical deklariran kot topilo za SM-102. SM-102 pa je sestavina cepiva Moderne.]) V Assestment reportu za Pfizerjevo cepivo EMA navaja tetrahidrofuran kot topilo za ALC 0159, ki pa je sestavina Pfizerjevega cepiva (glej vire [1], [30], [11], [29] i [58] v naši študiji).

Dokazali smo tudi očitno poneverjanje sestavin raztopin lipidov v cepivih (prikrivanje kloroforma in drugih topil in lažno navajanje etanola).

Prikrita topila so namreč zelo toksične substance, ki ne služijo nikakršnemu zdravljenju ampak so uporabljene kot sredstvo za poškodovanje zdravja populacije vključno s povzročanjem neplodnosti in celo povzročanjem smrti in drugih življenje ogrožujočih obolenj. Skratka, postopni depopulaciji.

Kot taka, CEPIVA NIMAJO PRAVICE DO STATUSA ZDRAVILA , SAJ SO ANTIZDRAVILO, SREDSTVO ZA POSTOPNO DEPOPULACIJO, NE PA ZDRAVILO. Dokazujemo tudi to, da so simptomi zastrupitve s temi topili točno isti, kot simptomi, ki jih navajajo za tkim. bolezen KOVID, tako da CEPIVA KOVID POVZROČAJO, NE PA DA BI GA BILA ZMOŽNA ZDRAVITI. Zato tudi zbolevajo 85% cepljeni.

(Poglejte vire [11], [29] in strani 22, 23, 24 i 25 v naši študiji.)

Iz tega nedvomno sledi, da ta njihov “virus” ni virus ampak strupena snov, topilo, ki povzroča obolenja.

V naši študiji detajlno dokazujemo – na osnovi relevantnih podatkov (samih proizvajalcev cepiv, kar niso uspeli skriti ali so slabo zakrili), da so v cepivih tudi take substance, ki so lahko prisotne le v kemijskih orožjih (Zelo pomembna sta vira [53] in [55] v naši študiji. ) . Obenem pa so znanstveniki v cepivih odkrili tudi take substance, ki služijo zasužnjevanju cepljenih ljudi in omogočajo, da nas prisilno priklopijo na Internet teles (IoB, Internet of Bodies) ali na Internet vsega (IoE, Internet of Everything) kjer ljudje postanemo njihova lastnina in nimamo več pravice do svobodne volje.

Zato tudi vse oblasti forsirajo digitalizacijo v vseh državah s prikritim ciljem, da omogočijo kontrolo nad vsemi cepljenimi in na ta način širijo svoje “kolonije” po svetu. Zato tudi potrebujejo “desetletje pandemij”, ki nam ga tudi napovedujejo po medijih (glej vire [44], [46], [47], [48], [49] i [50] v naši študiji.)

Celo agencija Reuters je objavila članek o nevrotehnologiji , kjer poroča o nevro-zakonih, ki so jih že sprejeli v republiki Čile. Ali to čaka tudi nas? To vprašanje je treba postaviti vladi!

V zvezi s tematiko nevrotehnologije poglejte vire [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51] v naši študiji. Zelo pomembni so viri: [46], [49], [50], in [51])

Še enkrat bi radi poudarili, da je pri vsemu navedenemu izrednega pomena, DA SE CEPIVOM ZA KOVID ODVZAME STATUS ZDRAVILA, KER OD TEGA TRENUTKA DALJE NIHČE OD AKTERJEV TEGA VOJAŠKO – MEDICINSKEGA TERORJA NIMA VEČ PRAVICE, DA BI KAKORKOLI LAHKO VPLIVAL NA NAŠA ŽIVLJENJA.

TUDI ZNB NE BO IMEL VEČ NOBENE OSNOVE, DA BI NAM KARKOLI VSILJEVAL, SAJ NAM NE MORE VSILJEVATI NEČESA, KAR NI ZDRAVILO. SPLOH PA NE KEMIJSKEGA OROŽJA! ZNB PREDVIDEVA UPORABO ZDRAVIL IN NE OROŽJA.

NOBEN ZAKON NA SVETU NE MORE UKAZATI LJUDEM, NAJ UMREJO.

NE ZNB, NE ZNB-D, PA TUDI NE ZNB-E, ČE BI GA HOTELI SPISAT.

S PREVARO, KI JO RAZKRIVAMO V NAŠI ŠTUDIJI, SO IZGUBILI VSAKRŠNO ZAUPANJE LJUDI V NJIHOVA “ZDRAVILA” IN NIKOLI VEČ NAM NE BODO MOGLI PONUJATI KAKRŠNEKOLI “MEDICINSKE POMOČI”, SE PRETVARJATI, DA SKRBIJO ZA NAŠE ZDRAVJE. NE EMA, NE WHO NE NOBEN OD DOSEDANJIH AKTERJEV TE KRIZE.

ENA SAMA PRAVNA POTEZA, OSNOVANA NA NEIZPODBITNIH DOKAZIH, KI JIH NAJDETE V NAŠI ŠTUDIJI IN V NAROČILNICI, LAHKO REŠI DRŽAVLJANE VSEH TEH LAŽI IN TERORJA.

NIKOLI VEČ NAM NE BODO MOGLI PONUJATI NITI V PRIHODNOSTI NEKIH “NOVIH CEPIV”, NITI STRUPENIH PALČK ZA V NOS ALI MASK, NITI NOBENIH e- MEDICINSKIH NAPRAV IN NAPRAVIC, KI ZGOLJ OMOGOČAJO POVEZAVO Z INTERNETOM TELES, ZDRAVJU PA RESNO ŠKODUJEJO. DIGITALIZACIJA NI NIČ DRUGEGA, KOT NASLEDNJE GNILO JAJCE KI NAM GA VSILJUJEJO POTEM, KO SO CEPLJENJA OČITNO IZGUBILA NA UDARNI MOČI.

Iz tega stališča, če bi se digitalizacija razmahnila, bi oblast lahko poneverila vsak naš referendum in ga prikazala, kot da se je iztekel v njihovo korist, da je “ljudstvo povedalo, da potrjuje ZNB kot primeren zakon” – in kaj bi lahko bilo hujšega kot to, da nam podtaknejo “z referendumom potrjeno odobritev za ZNB”?

Če se pa najde kje kak pravnik ali pravno podkovan aktivni državljan, ki bi iz vseh naših dokazov sestavil pravilno pravno artikulirano zahtevo za odvzem statusa zdravil vsem kovid-cepivom, bi to bila ogromna bližnjica do tega da

– se izognemo vsem nadaljnim cepljenjem, sploh pa “obveznim”

– razveljavimo ZNB-D IN VSE OSTALE VERZIJE ZNB ker je NA PODLAGI LAŽI omogočal zločin nad narodom, TUDI ŽE PRED LETOM 2020.

– ustvarimo pogoje za izgon “Korporacije” iz države, saj je dokazano izvajala in še izvaja državni udar v Sloveniji – s tem, da se postavlja nad ustavo, si jemlje pravico do pravne imunitete za vsa svoja dejanja (glej Uradni list: MSMIK – link: https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Mp/m2019001.pdf ).

Zaenkrat tudi razveljavitev 3-A člena ne bi bila tako nujna že zdaj, ker bi dokazali, da Korporacija ne izpolnjuje pogoja po katerem sploh lahko uporabi ta 3A člen – saj ta 3-A člen velja za ustanove in organizacije, ki delajo V KORIST Slovenije IN NE PROTI NJEJ.

Državni udar pa je vse kaj drugega kot dejanje v korist Slovenije.

Krovni dokaz za to, da v Sloveniji poteka državni udar lahko najdete v viru [55] v naši študiji.

V upanju, da smo vsaj malo pripomogli z našimi informacijami k reševanju aktualnih nesmiselnih dogajanj v svetu, vas pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za vse, kar se vi osebno trudite ozaveščati ljudi in javnost.

Naj vas vzpodbudimo – ker je s temi dokazi možno doseči hitro razkrinkanje vseh lažnih osnov za teror nad državljani, je vredno pregledati prilogo – študija je sicer navidez obsežna, ampak če se omejite sprva na tiste vire in poglavja, ki smo jih vam v tem dopisu navedli kot pomembna, boste dobili dovolj dober vpogled v dokazni material. Naj še omenimo, da smo pri navajanju vseh dejstev uporabljali samo relevantne uradne vire (uradne strani inštitucij, vladne strani nekaterih držav,strani EMA,FDA) ,originalne dokumente o substancah, ki so sestavni del cepiv (tehnične/varnostne liste proizvajalcev) ipd.

Samo še ta opomba: ker je gradivo bilo pridobljeno v veliki meri iz interneta, večinoma v angleščini, je glede vlaganja kakih tožb ali drugih pravnih vlog na sodišča težava edino v tem, da sodišča zahtevajo uraden prevod od zapriseženega tolmača kar pa ni tako poceni za nas, fizične osebe. Raziskati bi bilo potrebno, če obstaja kje kak predpis, ki omogoča, da vlagatelj, če je v hudi nevarnosti (kar državljani smo zaradi grožnje obveznega cepljenja s kemičnim orožjem, ki je v cepivih, in državnega udara), lahko dobi od države povrnjen strošek prevoda. Mi smo sicer vse kar je pomembno za razumevanje dokazov prevedli v tej naši slovenski verziji raziskave, vendar to ni uradni prevod. Je dovolj dober, nima pa štemplja.

S spoštovanjem!

Skupina cepljenih in necepljenih prebivalcev, ki nam ni vseeno za prihodnost.

Zaenkrat želimo ostati anonimni in upamo, da nas razumete.

Op.:

Prilagamo vam našo raziskavo v PDF formatu. Ime Reanalogizacija pomeni, da v njej podajamo

analogije oz. vzporednice ki jih je treba še enkrat pregledati, da bi razumeli vse, kar se nam dogaja.

In hkrati pomeni ponovno vzpostavitev analogne, normalne družbe – brez interneta teles, interneta vsega in drugih izumov globalizma (glej vire [43] do [51] v naši študiji.). IoE je opisan v viru [44] in v viru [46].

* * *

Kot komentar na sporočilo:
Torej, vse napisano drži razen:

črtanje 3.a člena Ustave RS ni vprašanje nujnosti ali ne-nujnosti. Gre za izločitev katere koli možnosti, da pride do prenosa dela, ali celotne suverenosti R Slovenije na tujo organizacijo (državo).

Dokazovanje, da le-ta dela (ali ne dela) v skladu z interesi R Slovenije ter da temelji ali ne na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države je pravna kategorija, ki dobi vrednost šele takrat, ko ta dokazila prizna (ali ne) sodstvo v končnem sklepu (če do tega pride) po končanih vseh (pri)tožbenih postopkih.

Iniciativi za črtanje 3.a in spremembo 90. člena Ustave R Slovenije sta zunaj in se lahko podpreta zdaj za prihodnost naših rodov (celo od doma, če imate digitalno potrdilo). Povezava (ena od): https://delinaprej.eu/index.php/2022/09/16/pobude-za-spremembo-ustave-rs-v-prid-ljudstva/
 

Deli naprej ...