Povzetek VAERS za cepiva proti COVID-19 do 12. 8. 2022 v primerjavi z vsemi drugimi cepivi od 1990 do danes (slo 🇸🇮)

19. avgust 2022

 

Vsi spodnji grafikoni in tabele odražajo podatke, objavljene 19. 8. 2022 s spletnega mesta VAERS, ki vključujejo podatke iz ZDA in tujine ter so posodobljeni do: 12. 8. 2022

Povzetek na visoki ravni Cepiva proti COVID19 (dec’2020 – danes) Vsa druga cepiva od leta 1990 do danes Cepiva proti COVID19 samo v ZDA (december 2020 – danes) Samo podatki ZDA
Vsa druga cepiva od leta 1990 do danes
Število življenjsko nevarnih dogodkov 33.583 14.658 13.022 10.022
Število hospitalizacij 173.449 85.133 67.134 39.481
Število prirojenih napak po cepljenju 1.140 201 534 108
Število neželenih učinkov 1.385.401 891.852 857.346 774.647
Število smrti 30,347 * 9.901 * 14.061 5,402
Število trajnih invalidnosti po cepljenju 56.734 21.283 14.636 13.143
Število obiskov pisarne 203.191 52.763 168.943 50.331
Število obiskov urgentne sobe/oddelka 133.819 213.986 102.390 204.250
*Upoštevajte, da je skupno število smrti, povezanih s cepivi proti COVID-19, več kot TROJNO večje od števila smrti, povezanih z vsemi drugimi cepivi skupaj od leta 1990.

Smrti

[Neznana so zaradi večje jasnosti ločene od vseh drugih cepiv; v večini primerov so Neznana dejansko Covid-19]

 

 


[Cepiva, ki niso vključena zgoraj (zaradi n < 20 vseh smrti): adenovirus, kolera, mrzlica denga, encefalitis, ebola, lymska bolezen, mumps, oslovski kašelj, kuga, rdečke, črne koze]

 

Neželeni dogodki

[Neznana so zaradi večje jasnosti ločene od vseh drugih cepiv; v mnogih primerih so Neznana dejansko Covid-19]

 

 

[AEs/Million Vaxxed ni na voljo za otroke od 0 do 4 let, ker podatki o cepljenju niso na voljo pri CDC za to starostno skupino]


[Cepiva, ki niso vključena zgoraj (zaradi n < 500 skupnih neželenih učinkov): adenovirus, kolera, mrzlica denga, ebola, mumps, oslovski kašelj, kuga]

 

Simptomi

Spodnji diapozitiv je bil vzet iz dokumenta FDA z dne 22. oktobra 2020 in vsebuje seznam možnih neželenih učinkov, povezanih s cepivi proti covidu-19.

Naslednja tabela navaja število neželenih dogodkov, najdenih v podatkih VAERS, ki se ujemajo z zgoraj navedenimi rezultati:

Simptom s seznama FDA Skupni (nesmrtonosni) neželeni dogodki
za cepivo proti covidu-19
Skupno število smrti zaradi cepiva proti covidu-19 Skupni (nesmrtonosni) neželeni dogodki za vsa druga cepiva (1990-danes) Skupno število smrti za vsa druga cepiva \(1990-danes\)
Guillain-Barre 2883 57 4520 142
Akutni diseminirani encefalomielitis 225 7 447 30
Transverzalni mielitis 650 5 848 16
Encefalitis 2722 358 4884 475
Konvulzije/krči 17028 553 30103 529
Možganska kap 16427 1481 1641 113
Narkolepsija, katapleksija 322 6 386 3
Anafilaksija 50395 190 41502 173
Akutni miokardni infarkt (srčni napad) 5474 1527 342 155
Miokarditis/perikarditis 23328 343 980 88
Avtoimunska bolezen 2183 33 1133 16
Druge akutne demielinizirajoče bolezni 414 7 867 25
Nosečnost in izidi poroda (splavi) 4670 145 2902 49
Druge alergijske reakcije 2494 4 2080 3
trombocitopenija 6252 488 3635 137
Diseminirana intravaskularna koagulacija 280 90 61 26
Venska trombembolija 25974 1539 689 114
Artritis in artralgija/bolečine v sklepih 82594 285 29213 79
Kawasakijeva bolezen 98 2 725 9
Sindrom sistemskega vnetnega odziva 937 64 368 6

 

 

Tveganja COVID19, povezana s cepljenjem, vs. gripa

Ta niz številk primerja cepivo proti COVID19 s tradicionalnimi cepivi proti gripi. Odstotki `Tveganja smrti’ so odvisni od podatkov `# cepljenj’, ki so le približni in so bili povzeti iz poročila CDC o pokritosti cepljenja proti gripi za sezono 2019-2020 in iz CDC-jevih Trendov cepljenja v ZDA za COVID19 cepljenja.

Cepljenja proti covidu 19 do 31. 5. 2021 v primerjavi s cepljenji proti gripi 1. 7. 2019 – 31. 5. 2020 (zadnja celotna sezona gripe)

Vrsta cepiva Št. cepljenj [3] # smrti Tveganje smrti Odstotek Smrti/Mill.
Cepljenja [3]
COVID-19 173.311.866 [2] 5,805 1 od 29.856 0,003349 % 33.49
gripa 167.447.642 [1] 33 1 od 5.074.171 0,000020 % 0,20
Tveganje smrti zaradi cepiva proti covidu je 170-krat večje kot zaradi cepiva proti gripi
Vrsta cepiva Št. cepljenj [3] Število neželenih učinkov Tveganje neželenih učinkov Odstotek AEs/Mill.
Cepljenja [3]
COVID-19 173.311.866 566.876 1 v 306 0,327084 % 3.270,84
gripa 167.447.642 9,729 1 od 17.211 0,00581 % 58.10
Tveganje neželenih učinkov pri cepivu proti COVID je 56-krat večje kot pri cepivu proti gripi

[1] število cepljenj proti gripi na podlagi ocenjenih podatkov o pokritosti s cepivom proti gripi iz CDC in ocenjenih podatkov o prebivalstvu iz popisa prebivalstva v ZDA . Letni podatki o cepljenju proti gripi zajemajo obdobje od 1. 7. do 31. 5. naslednjega leta.
[2] število cepljenj proti covidu19 na podlagi ocen CDC’s Vaccination Trends in the US [2]
[3] Osebe, cepljene z vsaj enim odmerkom.

 

Podatki o cepivu po proizvajalcu

Proizvajalec # smrti % Smrti Povprečno število smrti/dan # Smrti v ZDA Aplicirani odmerki v ZDA Povprečno število smrti v ZDA/mil. Odmerki Dnevi od odobritve EUA Datum odobritve EUA-
JANSSEN 2,631 8,63 % 4,95 1,693 18.856.293 89,78 532 26.2.21
MODERNA 8,094 26,56 % 13.45 5,913 228.793.653 25.84 602 18.12.20
PFIZER\BIONTECH 19.572 64,23 % 32.14 6,444 359.289.983 17.94 609 12/11/20
NEZNANI PROIZVAJALEC 176 0,58 % 56 636.434
Proizvajalec # neželenih učinkov % neželenih učinkov Povprečni AE/dan # AE v ZDA Aplicirani odmerki v ZDA Povprečni AE v ZDA/mil. Odmerki Dnevi od odobritve EUA Datum odobritve EUA
JANSSEN 93.213 6,69 % 175.21 70.257 18.856.293 3725,92 532 26.2.21
MODERNA 471.078 33,82 % 782.52 390.639 228.793.653 1707,39 602 18.12.20
PFIZER\BIONTECH 821.738 59 % 1349,32 396.657 359.289.983 1104 609 12/11/20
NEZNANI PROIZVAJALEC 6,808 0,49 % 3,748 636.434
NOVAVAX 29 0 % 0,97 26 11.990 2168,47 30 13.7.22

Podatki o cepivih po spolu

Podatki o cepivih glede na lokacijo

 

Priklic zgodovine


* Predvideno

 

Viri

  1. Podatki o cepivih (Covid-19 in druga cepiva) povzeti s spletnega mesta VAERS CDC, ki se nahaja tukaj: https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html . Podatkovni nizi VAERS v obliki datotek csv se tedensko odstranijo in vnesejo v bazo podatkov za poročanje/analizo. Podatkovne datoteke so na voljo vse do leta 1990.
  2. Število razdeljenih odmerkov za druga cepiva je navedeno v poročilu NVICP Data and Statistics tukaj: https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
  3. Številke za cepiva proti covidu-19, ki jih daje proizvajalec, najdete tukaj: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total
  4. Številke skupnih odmerkov cepiva proti covidu-19 najdete tukaj: https://data.cdc.gov/Vaccinations/COVID-19-Vaccination-Trends-in-the-United-States-N/rh2h-3yt2
  5. Številke odmerkov cepiva proti gripi, danih za sezono 2019–2020, najdete tukaj: https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm
  6. Številke za zdravila, ki jih ureja FDA, vzete s spletnega mesta FDA FAERS, ki se nahaja tukaj: https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event- sistem za poročanje-faers-javna nadzorna plošča
Deli naprej ...