Ali se implementacija amandmajev k spremembam pogodbe s SZO (IHR) vpeljuje skozi ‘stranska vrata’ … ? 🇸🇮

Nekdo bi lahko pomislil: “Ja, če ne bo sprejeto na skupščini SZO, bomo podpisali medsebojne pogodbe – ljudstva se itak ne sprašuje in zakaj bi ga, če oni skrbijo za nas ter, verjetno, ponoči ne morejo spati zaradi skrbi za NAŠE zdravje …”

REUTERS/Francois Lenoir/File Photo

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO
17. MaJ 2023

Kontakt: HHS Press Office
202-690-6343
media@hhs.gov

EU komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides in sekretar ameriškega ministrstva za zdravje in socialne zadeve Xavier Becerra sta se danes sestala v Bruslju, da bi ustanovila projektno skupino za zdravje med EU in ZDA. Delovna skupina, ustanovljena za širitev partnerstva med EU in ZDA na področju zdravja, se bo osredotočila na sodelovanje v treh sklopih: prednostne naloge na področju raka, globalne grožnje zdravju in krepitev globalne zdravstvene strukture. Za ta prednostna področja se ustanavljajo tehnične delovne skupine. Razprava je vključevala tudi izmenjavo mnenj o Ukrajini, pri čemer sta EU in ZDA ponovno potrdili svojo solidarnost spričo ruske agresije in se zavezali, da bosta še naprej podpirali Ukrajino, dokler bo to potrebno.

“Zavezani smo k temu, da vsem ljudem omogočimo dostop do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo, in zavedamo se, da je naše zdravje doma povezano z zdravjem ljudi povsod po svetu,” je dejal sekretar ameriškega ministrstva za zdravje in socialne storitve (HHS) Xavier Becerra. “Ta projektna skupina nam bo omogočila, da na podlagi našega dosedanjega skupnega dela na različnih področjih obravnavamo nove izzive, povezane z rakom, globalnimi zdravstvenimi grožnjami in krepitvijo globalne zdravstvene infrastrukture.”

ZDA so ključni partner pri reševanju globalnih zdravstvenih izzivov,” je dejala evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides. “Od podpisa upravnega sporazuma pred enim letom smo sodelovanje med našimi upravami dvignili na novo raven. Z današnjo ustanovitvijo prve delovne skupine za zdravje med EU in ZDA ponovno potrjujemo našo vzajemno zavezanost še tesnejšemu čezatlantskemu partnerstvu na področju zdravja in uresničujemo pomembno prednostno nalogo globalne zdravstvene strategije EU. Globalno sodelovanje je ključnega pomena tudi za izboljšanje preprečevanja, odkrivanja in oskrbe raka, zato pozdravljam, da so se že začele razprave na ravni strokovnjakov, da bi pospešili sodelovanje med evropskim načrtom za boj proti raku in ameriškim projektom Cancer Moonshot. Trdno sem prepričan, da lahko EU in ZDA s skupnimi močmi dosežeta pomembne spremembe za bolnike z rakom in njihove družine.”

Spodbujanje sodelovanja med evropskim načrtom za premagovanje raka in ameriškim projektom Cancer Moonshot

EU in ZDA se prednostno osredotočata na izboljšanje preprečevanja, odkrivanja in oskrbe raka za vse, ki se soočajo z rakom. Zato je projektna skupina ustanovila dve delovni skupini na ravni strokovnjakov, ki se osredotočata na raka pri otrocih/mladostnikih in pljučnega raka v okviru evropskega načrta za boj proti raku in ameriškega programa (Cancer Moonshot). Namen tega sodelovanja je olajšati vzajemno učenje, izmenjavo najboljših praks in svetovanje pri razvoju morebitnih skupnih pobud za izboljšanje rezultatov zdravljenja raka po vsem svetu. Cilj je spodbujati vzpostavitev novega strukturiranega dialoga o raku, ki bo obravnaval tako politike boja proti raku kot sodelovanje na področju raziskav. To bo mogoče doseči z iskanjem skupnih točk med ameriško pobudo Cancer Moonshot in evropskim načrtom za premagovanje raka, misijo EU za boj proti raku in nacionalnim načrtom ZDA za boj proti raku.

Prvo virtualno srečanje predsednikov delovnih skupin za raka pri otrocih/mladih odraslih in pljučnega raka iz EU in ZDA je potekalo 10. maja.

Okrepljeno sodelovanje na področju globalnih groženj zdravju in zdravstvene arhitekture

Današnje razprave so bile osredotočene tudi na trenutne in nastajajoče nevarnosti za zdravje, kot so ptičja gripa, Marburška bolezen in protimikrobna odpornost. Obe strani sta tudi poudarili, da je treba izboljšati razumevanje razmer po COVID-19 ter njihov vpliv na zdravje, družbo in gospodarstvo.

Razpravljalo se je tudi o sodelovanju med Evropskim organom za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) in Upravo za strateško pripravljenost in odzivanje (ASPR) Ministrstva za zdravje, varnih dobavnih verigah in programih cepljenja. Obe strani sta poudarili, da mora biti svet bolje pripravljen na odzivanje na prihodnje pandemije, kar je jasno pokazala pandemija COVID-19.

Zavezani smo, da si bomo skupaj prizadevali za uspeh sporazuma o pandemijah, o katerem se trenutno pogaja Svetovna zdravstvena organizacija, in za našo skupno vizijo sporazuma, ki bo ustvaril bolj zdrav, varnejši in pravičnejši svet za vse ljudi. Obe strani sta ponovno poudarili svojo trdno zavezanost uspešnemu izidu pogajanj o pandemskem sporazumu in spremembah Mednarodnega zdravstvenega pravilnika do maja 2024. Obe strani sta se strinjali, da so za izboljšanje preprečevanja pandemij, pripravljenosti in odzivanja nanje potrebne celovite zaveze, ki bodo prinesle oprijemljive rezultate na terenu in povečale pravičnost.

Obe strani podpirata konkretne ukrepe za vzpostavitev trajnih globalnih mehanizmov za dostop do medicinskih protiukrepov v izrednih zdravstvenih razmerah, ki bodo temelj preprečevanja pandemij, pripravljenosti in odzivanja nanje. To delo je pomemben del pogajanj o sporazumu o pandemiji in mora temeljiti na izkušnjah, pridobljenih iz globalnega mehanizma ACT-Accelerator. Obe strani sta ugotovili, da je ambiciozen sporazum dosegljiv, vendar bodo zanj potrebni politična volja, ustvarjalnost in osredotočenost na praktične rešitve.

EU in ZDA pozdravljata uspeh prvega razpisa za zbiranje predlogov Pandemičnega sklada in pozivata k razširitvi njegove donatorske baze, da se podpre nadaljnji uspeh sklada pri odpravljanju vrzeli na področju preprečevanja in pripravljenosti.

Obravnavanje zdravstvenih izzivov deklic, žensk in najbolj ranljivih skupin

Obe strani sta poudarili, da so močne pravice žensk temeljne vrednote demokracij. So dosežek, na katerega moramo biti ponosni in ga negovati. EU in ZDA so še naprej zavezane spodbujanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, obravnavanju posebnih zdravstvenih izzivov, s katerimi se soočajo ženske, ter konkretnemu prispevku k ponovnemu pridobivanju izgubljenega položaja pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, kot je poudarjeno v globalni zdravstveni strategiji EU.

Ozadje

Po izjavi predsednice Ursule von der Leyen in predsednika ZDA Joeja Bidena ob drugem svetovnem vrhu COVID-19 sta Evropska komisija in ameriško ministrstvo za zdravje in socialne zadeve podpisala dogovor za okrepitev sodelovanja na področju pripravljenosti in odzivanja na grožnje javnemu zdravju. To bo Komisiji in ZDA omogočilo, da sodelujeta pri številnih temah, da bi se skupaj spoprijeli z nujnimi zdravstvenimi primeri, kar bo prispevalo k vzpostavitvi močne svetovne zdravstvene arhitekture. Čezatlantski dogovor, ki je bil podpisan 19. maja v Berlinu, bosta na strani EU usklajevala organ Evropske komisije za odzivanje na izredne zdravstvene razmere in pripravljenost (HERA) ter generalni direktorat za zdravje in varnost hrane, na strani ZDA pa ministrstvo za zdravje in človeške storitve.

Podpisu dogovora o sodelovanju je oktobra 2022 sledilo srečanje v Washingtonu, v zadnjih mesecih pa so potekale redne izmenjave na vseh ravneh, ki so privedle do začetka delovanja delovne skupine za zdravje med EU in ZDA.

Vir: https://www.hhs.gov/about/news/2023/05/17/joint-press-release-launch-eu-us-health-task.html

*** prevod narejen z www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Deli naprej ...