ZATO MORA BITI 3.a ČLEN BRISAN IZ USTAVE … 🇸🇮

ZATO MORA BITI 3.a ČLEN BRISAN IZ USTAVE
STE ŽE PODPISALI PODPORO PREDLOGOM SPREMEMBE USTAVE?
Predstavljam vam vsebino 3.a člena iz slovenske Ustave, ki nam jemlje vsakršno možnost odločanja na referendumu. Kadar na nekoga preneseš del svoje suverenosti in pravic je še kako pomembno, da imaš možnost odločanja in ali je to zate sprejemljivo ali ne.
Ugotovite sami:

3.a člen

Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.

Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.
Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.
V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.“

Prav zaradi tega se mora 3.a člen brisati iz Ustave RS. Z njim smo navadni sužnji, nimamo možnosti odločanja. Vključevanje v mednarodne organizacije že dolgo ni več nobena prednost ampak breme, ki ti ne da svobodno dihati in delovati.

Naštejmo samo nekatere – NATO, EU, WHO, OZN. Še posebej zadnja je zašla iz smeri in postala hlapec kapitala.

Zato vas še enkrat pozivam. Stopite do prve UE in oddajte svoj podpis za PREDLOGE SPREMEMB USTAVE, ki jih je pripravila Mimi Zajc. Izpolnite svojo državljansko dolžnost. Nihče od nas ne more od vlade zahtevati sprememb, če sami nismo pripravljeni izpolniti svoje državljanske dolžnosti.

Zberimo 30.000 podpisov in jih pošljimo v obravnavo v DZ. Postavimo poslance DZ pred dejstvo! Naj se opredelijo ali so v službi slovenskega ljudstva ali globalistov. Ker če so v službi globalistov, potem naj se nemudoma izselijo iz Slovenije in naj jih plačujejo globalisti.

Tako bomo ne glede na izid glasovanja o spremembah Ustave vedeli, s kom imamo opravka – z izdajalci ali rodoljubi.

Borut Loboda

Poslano 16.09.2022:
Vida Petrovčič RTV Slovenija
Ambrožič Manica RTV Slovenija
Tavčar-Pirkovič Ana RTV Slovenija
Ali Žerdin Delo
Rosvita Pesek

Dodatna pojasnila, 90. člen, navodila v primeru, če imate digitalno potrdilo ali ne, povezave, beseda pobudnika … :
https://delinaprej.eu/index.php/2022/09/05/pobude-za-spremembo-ustave-rs-v-prid-ljudstva/

Deli naprej ...