Zdi se originalen – pricurljal kritični sporazum med EU in Pfizerjem … 🇸🇮

Pricurljal kritični sporazum med EU in Pfizerjem

Pogodba o vnaprejšnjem nakupu cepiv proti COVID-19 za države članice EU


05.10.2022

Italijanski aktivisti so mi poslali novembra 2020 podpisano pogodbo o vnaprejšnjem nakupu (APA) med državami članicami EU in Pfizer/BioNTech. Zdi se, da je pristno, vendar ni bilo neodvisno preverjeno.

59 strani pogodbe in 45 strani prilog najdete tukaj:

 

Pfizer BioNTech Sporazum EU Komisije

 

Zaradi ogromne količine informacij v tem dokumentu jih danes ne bom poskušal analizirati. Pravzaprav upam, da bodo moji bralci, drugi poročevalci, odvetniki in analitiki pomagali pri tej nalogi. Prosim (na noben način ni obvezno), da se, če napišete svoje rezultate in želite povezati dokument, povežete nazaj na ciljno stran inštituta Malone in dokumente PDF, ki jih najdete tam.

Prosimo, da ta dokument uporabljate odgovorno – v njem nisem ničesar spreminjal.

Namesto da poskušate poustvariti, kar je v dokumentu, preberite sami. Čez čas pričakujte več analiz.

Citirano besedilo neposredno iz pogodbe:

1.1.1 Preskusi in preverjanja kakovosti Izvajalec zagotovi vse stabilnosti v razsutem stanju, proizvodne poskuse, validacijo (vključno z, vendar ne omejeno na, validacijo metode, procesa in čiščenja opreme), surovine, proces, končni izdelek v razsutem stanju in stabilnostne ( kemične ali mikrobne) teste ali preglede, potrebne za zagotovitev kakovosti izdelka, ter teste ali preglede, ki jih zahtevajo specifikacije in dobra proizvodnja

11.6.4 Omejitve odgovornosti
(i) Ob upoštevanju narave trenutne situacije COVID-19 brez primere in izjemnih okoliščin, v katerih bo cepivo dobavljeno, se stranki izrecno strinjata, da izvajalec in njegove podružnice ne morejo biti odgovorni za kakršno koli škodo, razen za dokazano škodo, ki jo utrpijo Komisija ali sodelujoče države članice kot neposredno posledico tega, da izvajalec ali njegove podružnice kršijo svoje obveznosti v skladu s tem APA ali obrazcem za naročilo cepiva in da izvajalec in njene podružnice v nobenem primeru niso odgovorne za zamude pri dobavi (v skladu z obveznostjo izvajalca, da si po najboljših močeh prizadeva, kot je navedeno v členu 1.6.3), izgubo prihodka, izgubo pričakovanih prihrankov, izgubo posla, izgubo dobička, izgubo dobrega imena, škodo za ugled, izgube zaradi gospodarskih motenj ali stroške alternativne oskrbe.

11.6.4 Brez omejitve odgovornosti

(i) Nič v tem APA ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli stranke za:

(a) hoteni namen, goljufijo ali goljufivo lažno predstavljanje;

(b) kakršne koli kršitve člena 11.9 (Zaupnost);

 

(i) Nič v tem APA ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli stranke za:

(a) hoteni namen, goljufija ali goljufivo lažno predstavljanje;

(b) kakršne koli kršitve člena 11.9 (Zaupnost);

(1.12.1) Komisija v imenu sodelujočih držav članic izjavlja, da bo uporaba cepiv, proizvedenih v skladu s tem APA, potekala v razmerah epidemije, ki zahtevajo takšno uporabo, in da bo uporaba cepiv zato potekala pod izključno odgovornostjo sodelujočih držav članic. Zato bo vsaka sodelujoča država članica odškodovala in ohranila neoškodovanega izvajalca, njegove podružnice, podizvajalce, dajalce licence in podlicencejemalce ter uradnike, direktorje, zaposlene in druge agente in predstavnike vsakega od njih (skupaj “odškodovane osebe”) od in proti vsem nastalim obveznostim, poravnavam v skladu s členom I.12.6 in razumnim neposrednim zunanjim pravnim stroškom, nastalim pri obrambi zahtevkov tretjih oseb (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in drugimi stroški) v zvezi z oškodovanjem, škodo in izgubami, kot je opredeljeno v Člen I.12.2 (skupaj »izgube«), ki izhajajo iz ali so povezane z rabo in uporabo cepiv v pristojnosti zadevne sodelujoče države članice.    

1.12.8 Stranki se izrecno strinjata, da:

(i) kakršna koli jamstva izvajalca, izrecna ali implicitna, v skladu s tem APA glede skladnosti z dobro proizvodno prakso ali skladnosti izdelka s specifikacijami ne posegajo v določbe tega člena I.12, ki veljajo neodvisno od takih jamstev in prevladajo nad njimi, vključno s kakršno koli (zatrjevano) kršitvijo takšne garancije; in

sodelujoča država članica nima pravice začasno prekiniti in/ali drugače ne izpolniti svojih obveznosti iz te klavzule

razen kadar sodelujoča država članica predloži razumne dokaze, da velja ena od situacij, navedenih v tem členu I.12.1(i) in (ii), in se zadeva predloži v reševanje spora v skladu s členom I.13

PRILOGA III: SODELUJOČE DRŽAVE ČLANICE

Nemčija Francija Italija Španija Avstrija Grčija Ciper Malta Danska Švedska Finska Irska Portugalska Belgija Luksemburg Nizozemska Poljska Romunija Bolgarija Slovenija Hrvaška, Češka Madžarska Slovaška Litva Latvija Estonija

Hvala vsem na Inštitutu Malone za pomoč pri hitri objavi teh dokumentov na spletni strani!

 

Inštitut Malone

 

Kdo je Robert Malone je publikacija, ki jo podpirajo bralci. Če želite prejemati nove objave in podpirati moje delo, razmislite o tem, da bi postali brezplačen ali plačan naročnik.

Vir: https://rwmalonemd.substack.com/p/critical-eu-pfizer-agreement-leaked?publication_id=583200&post_id=76626869&isFreemail=true
 

Deli naprej ...