JAVNO PISMO prof.dr. Romanu Jerali:
NEUČINKOVITOST IN NEVARNOST CEPIV ZOPER COVID-19 🇸🇮

Spoštovani prof.dr. Roman Jerala,

Novejši uradni podatki najbolj precepljenih držav nakazujejo da cepiva zoper Covid-19 povečujejo obolevnost, hospitalizacije in umrljivost zaradi bolezni Covid-19:
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccinated-…

Med vsemi vašimi nastopi na javni RTV ste navajali, da so cepiva zoper Covid-19 varna (zamolčali uradno poznane sopojave) in zelo učinkovita (zamolčali, da 95% RRR oz. Relative risk Reduction za najbolje prodajjano cepivo proizvajalca Phizer ne pomeni, da bo to cepivo obvarovalo 95% cepljenih ljudi pred boleznijo Covid-19).
Z navajanjem manj pomembnih in selektivno “pozabo” pomembnejših podatkov, ste zavedli/prepričali mnoge gledalce in gledalke RTV v cepljenje z eksperimentalnimi cepivi.

Zaradi tega sem na vaš elektronski poštni naslov ves čas pošiljal dobronamerne sugestije oz. številna mnenja kompetentnih mednarodno renomiranih zdravnikov/raziskovalcev s citati objavljenih znanstvenih raziskav iz katerih je bilo razvidno:

1./da je bilo iz podatkov registracijskih raziskav proizvajalcev cepiv že razvidno, da bodo cepiva zoper Covid-19 izjemno slabo učinkovita.
Najbolj povedni pokazatelj učinkovitosti cepiv v praksi je ARR (Absolute Risk Reduction). Izračunani ARR iz podatkov Pfizerjeve registracijske študije je napovedal, da bo njihovo cepivo le 0,8% cepljenih oseb zaščitilo pred boleznijo Covid-19 in še te le zoper takratno varianto virusa.

2./da EudraVigilance (uradna evropska baza podatkov o neželjenih škodljivih učinkih cepiv) in VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) v ZDA ves čas cepljenja zoper Covid-19 beležita zaskrbljajoče rekordne številke škodljivih posledic in umrlih oseb po/zaradi cepljenja s temi cepivi.

3./da so vsa v Sloveniji uporabljana cepiva zoper Covid-19 v eksperimentalni fazi (preizkusno obdobje se bo zaključilo predvidoma leta 2023 ), da je njihov mehanizem delovanja povsem drugačen od vseh drugih cepiv, da so ta cepiva dana v uporabo po izjemno kratkotrajni registraciji njihovih škodljivih posledic. Zato tudi nimajo standardnih ampak le začasna/pogojna dovoljenja za uporabo na ljudeh.

4./da so propagatorji cepljenja zoper Covid-19 v skladu z navodili evropske regulatorne agencije za zdravila in cepiva EMA in slovensko zakonodajo dolžni vse ljudi pred cepljenjem seznaniti z vsemi poznanimi/možnimi neželjenimi škodljivimi učinki in relevantnimi podatki učinkovitosti cepiv zoper Covid-19.

Kljub številnim poslanim informacijam, ste vse moje nasvete in prošnje za bolj korektno informiranje javnosti spregledali/ignorirali. V vašem nedavnem nastopu ste javnosti za jesen 2022 napovedali “izboljšano verzijo eksperimentalnega Covid cepiva” in poudarili, da vas zelo skrbi,, da v Sloveniji tega cepiva ne bo dovolj.

Blagohotno predpostavljam, da ste vsa moja e-pisma spregledali in da kot profesor kemije nimate vpogleda v renomirano medicinsko znanstveno literaturo.

Zato vas (tokrat v javnem pismu) pozivam, da med vašimi javnimi nastopi seznanite slovensko javnost z zgoraj navedenimi podatki in mnenji bolj kompetentnih mednarodno renomiranih zdravnikov/raziskovalcev npr.:

Akademik prof.dr. Krešimir Pavelić, dr.med.:
“Cepiva zoper Covid-19 so nevarna in neučinkovita”:
https://rumble.com/embed/v19tm0b/?pub=4

“V znanost je subtilno prišla korupcija”:
https://youtu.be/Dbmixjo63k0

Virulog, Nobelov nagrajenec za medicino, prod.dr. Luc Montagnier, dr.med.: “Množično cepljenje zoper Covid-19 je nesprejemljiva strokovna in znanstvena napaka v medicini”:
https://odysee.com/@TheCoon:b/Montagnier-Varijante:…

Vakcinolog, izumitelj mRNA tehnologije dr. Robert Malone, dr.med.: “Prepoved zgodnjega učinkovitega zdravljenja z učinkovitimi cenenimi zdravili in množično cepljenje z eksperimentalnimi Covid cepivi so v ZDA, predvsem zaradi lastnih finančnih interesov, narekovali vodilni birokrati v državnem centru CDC. Posledično je v ZDA in drugih najbolj precepljenih državah umrljivost zaradi Covid-19 mnogokrat višja kot v slabo precepljenih državah”:
https://youtu.be/50v2PrQyxi0

16.000 znanstvenikov podpira ugotovitve/izjave dr. Roberta Malona:
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/16-000-s…

Podatki VAERS dne 19.8.2022: Število poškodovanih in umrlih oseb zaradi Covid cepiv v ZDA:
https://delinaprej.eu/index.php/2022/08/23/povzetek-vaers-za-cepiva-proti-covid-…

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med. ìn dipl.psiholog

Poslano 22.08.2022
prof.dr. Roman Jerala
 

Deli naprej ...