Scott Ritter – osiromašeni uran … 🇸🇮

Nekdanji ameriški obveščevalec in strokovnjak za orožje Scott Ritter pojasni, zakaj je strelivo z osiromašenim uranom nevarno.

V začetku maja je nemško zunanje ministrstvo v zveznem tisku 20/6742 na vprašanje, ali ima nemška vlada kakšne študije o vplivu streliva z uranom na zdravje ljudi, odgovorilo takole:

“Izmerjena onesnaženost okolja je bila glede na povezano radioaktivnost nizka. V skladu s tem po podatkih Programa Združenih narodov za okolje in Mednarodne agencije za atomsko energijo ni pričakovati večje izpostavljenosti prebivalstva sevanju.”

Pri tem niso omenili, da je material kljub temu zelo strupen. Zdaj pa pozorno poslušajte, kaj pravi Scott Ritter o resničnih posledicah.

Vir: https://t.me/neuesausrussland

*** prevod narejen z www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Deli naprej ...