Javni poziv ministrici za zunanje zadeve RS ga. Tanji Fajon 🇸🇮

Poslano 17.02.2023

Za:
gp.mzz@gov.si

V vednost:
Jadranka Rebernik RTVSLO
Danijel Poslek RTVSLO
Nejc Jemec RTVSLO
Ingrid Kovač RTVSLO
Sekumady CONDE RTV
Vida Petrovčič RTV Slovenija
varuh@rtvslo.si
Ambrozic Manica RTVSLO
Tavčar-Pirkovič Ana RTVSLO
Ali Žerdin DELO
Rosvita Pesek
——————————————–

Spoštovana ministrica ga. Tanja Fajon,

V konfliktnih dogodkih sodobnega časa Vas prosim, da izstopite iz preživelih miselnih okvirov in v širšem polju nove, porajajoče se globalne zavesti uzrete smiselne rešitve, nove nastavke za svet medsebojnega razumevanja in sodelovanja, da v teh prelomnih časih ne bomo uničili sebe in vsega, kar smo do sedaj zgradili.

S spoštovanjem

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

PRILOGE:

1./ Dr. Robert Malone: “V novejših vojnah ne vemo, kdo so dejanski protagonisti teh vojn. Triletna Covid kriza je največja globalno harmonizirana in koordinirana vojaško-psihološka operacija (propagandna kampanija) v zgodovini zahodnega sveta, v kateri vlade zahodnih držav proti lastnemu prebivalstvu izvajajo psihološke operacije, taktiko, strategijo in uporabljajo tehnologije razvite za sodobno vojskovanje”:

https://delinaprej.eu/index.php/2023/02/17/dr-robert-malone-vojna-pete-generacije-proti-lastnim-drzavljanom/

 

2./Peticija slovenskih razumnikov:

POZIV K MIROVNI VLOGI SLOVENIJE V VOJAŠKEM SPOPADU MED ZAHODOM IN RUSIJO (celotno besedilo)

Za avtonomnega človeka, suverene evropske države in neodvisno Evropo.

Spopad v Ukrajini se nevarno stopnjuje. V enem letu je, kljub medijski blokadi in agresivni politični propagandi, večini prebivalcev in prebivalk Evrope in ZDA postalo jasno vsaj dvoje: da je bila agresija izzvana in da vojna ni posledica norosti zgolj enega človeka ali zavojevalnih teženj Rusije.

Na dan je prišlo kar nekaj dejstev, ki niso v prid in čast zahodnim državam in zaradi katerih je ruski predsednik že pred časom izjavil, da je stopnja zaupanja Rusije do Zahoda skoraj nična. Izkazalo se je, da sta Nemčija in Francija kot državi garantki zavajali Rusijo pri udejanjanju sporazuma Minsk II, ki je od Kijeva zahteval ustavno ureditev manjšinskih pravic za ogrožene rusko govoreče prebivalce in prebivalke države. Po besedah nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel je šlo le za kupovanje časa pri pripravah na vojno.

Pred nekaj dnevi objavljena raziskava uglednega ameriškega novinarja Seymourja Hersha je potrdila slutnje mnogih, da ZDA, tako kot je to napovedal njen predsednik, stojijo za uničenjem strateških plinovodov med Nemčijo in Rusijo. To dejanje lahko označimo za terorizem, za porušenje dveh pomembnih mostov gospodarskega sodelovanja v Evropi.

Med dosedanjim potekom vojne so se odvili vsaj trije krogi pogajanj med neposredno v spopade vpletenima stranema, pri katerih je bil v marcu 2022 po poročanju neodvisnih opazovalcev dosežen obojestranski dogovor o miru, ki pa ga Zahod ni hotel sprejeti in je z izsiljevanjem pognal Ukrajino v nove krvave spopade ter pospešil njeno oboroževanje z vedno močnejšim in učinkovitejšim orožjem.

Prebivalcem in prebivalkam Evrope in ZDA se tako, kljub zdravorazumskim svarilom izkušenih geostrateških analitikov in pomembnih javnih osebnosti, ne glede na njihovo politično prepričanje, podobno kot se je dogajalo v času pandemije, spet vsiljuje samo ena možnost. Ta možnost že do sedaj kaže podobno pogubne neposredne in posredne posledice: nadaljevanje vojne in njeno stopnjevanje.

Bistvena razlika se kaže morda le v tem, da posledic te norosti ne bo mogoče niti za trenutek prikrivati. Priča smo nevarnim in usodnim lažem in manipulacijam politike in medijev o resničnih vzrokih konfliktov. Ta zavajanja nas oddaljujejo od možnosti za dosego miru in nas vodijo v bližino jedrskega spopada oz. permanentno svetovno vojno.

Zveza Nato je ob prelomljenih obljubah zahodnih politikov in z agresivno politiko širjenja proti vzhodu ignorirala desetletna opozorila Rusije in njena prizadevanja, da bi po mirni poti prišli do sporazumne in za vse sprejemljive varnostne politike v Evropi in svetu. Izigrana so bila pričakovanja državljanov novih članic po mirnem dogovarjanju, varovanju in zaščiti ter nas izpostavila neposredni vojni nevarnosti ter njenim posledicam. K temu lahko dodamo tudi vpliv po mednarodnem pravu nezakonitih sankcij, katerih negativne posledice se kot bumerang vračajo in prizadevajo zlasti prebivalce in prebivalke držav, ki so jih uvedle, prvenstveno članic Evropske unije.

O vsem tem državljani in državljanke Slovenije, podobno kot ostali prebivalci in prebivalke Evrope, v enem letu eskalacije vojaških aktivnosti nismo imeli priložnosti javno izraziti svojega mnenja.

Glede na sedaj znana dejstva in burna dogajanja v mednarodni politiki smo mnenja, da nas množični mediji zavajajo in da naša država ni napravila vsega, k čemur jo zavezuje 124. člen ustave, ki govori o obrambi. Ta pravi, da pri zagotavljanju varnosti država izhaja predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Kot država, ki vojaško nikogar ne ogroža, si Slovenija lahko privošči govoriti diplomatsko resnico in s celovitim in modrim razumevanjem situacije po svojih močeh prispevati k mirnemu reševanju sporov. Miru pa nikakor ni mogoče doseči s stopnjevanjem oboroževanja, z vojnim hujskaštvom, s podžiganjem rusofobije, trganjem diplomatskih odnosov in blokiranjem pogajanj.

S to izjavo se pridružujemo številnim državljanom in državljankam Evrope, ki pozivajo svoje vlade k pravičnosti. Vlado Republike Slovenije pozivamo, da se zavzame za predloge in korake, ki bodo po mirni poti vodili k čimprejšnji ustavitvi spopadov in pogajanjem!

V Ljubljani, 14. februarja 2023

Prvopodpisniki:

Ira Zorko

Tomaž Mastnak

Miklavž Komelj

Boris Šinigoj ml.

Karel Gržan

Andrej Detela

Rok Zavrtanik

Rastko Močnik

 

Deli naprej ...