ODPRTA PISMA 🇸🇮

Poslano 11.11.2023, 23:25
Za:
Bojana Beović
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA

CC:
info@nijz.si
mag Mateja Radej Bizjak MZ
Mario Fafangel
Ivan Eržen
info@jazmp.si

* * *

JAVNI POZIV SLOVENSKI AGENCIJI ZA ZDRAVILA

Poslano 13.11.2023, 06:34
Za:
info@jazmp.si

CC:
Borut Štrukelj Prof.dr.farmacije
Bojana Beović
Alojz Ihan
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA
mag Mateja Radej Bizjak MZ
info@nijz.si
Mario Fafangel
Ivan Eržen

Spoštovani svetniki JAZMP:

 • mag. Vlasta Mežek (predsednica)
 • mag. Anja Milenković Kramer (podpredsednica)
 • mag. Jožef Kovač
 • dr. Jernej Drofenik
 • Jožica Gomboši
 • mag. Darja Potočnik Benčič
 • Anita Kermavnar

Odgovorne osebe slovenske agencije za zdravila in medicinske pripomočke JAZMP pozivam, da JAZMP preveri domnevno prisotnost nevarnih delcev plazmidne DNK v slovenskih serijah mRNK cepiv zoper Covid-19.

Določitev plazmidne DNK po oceni prof.dr. Phillipa Buckhaultsa zahteva ~3 ure dela in stane le nekaj 100$ !!!
Delci plazmidne DNA, ki se vgradijo v človeški genom, lahko povzročijo nastanek rakastih in avtoimunskih bolezni ter prenašajo na potomce.
V primeru najdbe delcev plazmidne DNK v Sloveniji uporabljanih cepivih zoper Covid-19 naj JAZMP kontaminirana cepiva nemudoma umakne iz uporabe.

S spoštovanjem
mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

PRILOGE:

1./poročilo prof.dr. Phillipa Buckhaultsa v senatu Južne Karoline v ZDA: “delci plazmidne DNK se lahko vgradijo v človeški genom”:

2./dr. Kevin McKernan: “ampule Pfizerja in Moderne zoper Covid-19 vsebujejo poleg zamolčanih nevarnih delcev plazmidne DNK še druge netestirane potencialno škodljive sestavine”:

3./dr. Karín Rižnar:

 • V vialah mRNK “cepiv” so bakterijske plazmidne molekule DNK.
 • Količina plazmidne DNK daleč presega zakonsko določene dovoljene količine.
 • Tuja DNK se lahko redno vgrajuje v naše kromosome, če prispe do njih.
 • Prisotnost tuje DNK v vialah ni bila deklarirana v registracijski dokumentaciji, do odkritja je prišlo slučajno.
 • Izdelka v kliničnih študijah in na trgu sta proizvedena na popolnoma drugačen način in NISTA enaka izdelka.
 • V Pfizerjevih vialah so plazmidi, ki vsebujejo promotorske gene opičjega rakotvornega virusa SV40, katerih namen je, da potegnejo tuje DNK molekule v jedro in kjer se lahko vgradijo v človekove kromosome.
 • Plazmidna DNK lahko škoduje zdravju prejemnikov tudi, če se ne vgradi v njihove kromosome.
 • Svetovne agencije, ki naj bi skrbele za varnost izdelkov za prebivalce, ne ukrenejo ničesar.

Kako smo postali gensko spremenjeni organizmi

* * *

IZSTOP SLOVENIJE IZ WHO

Poslano 16.11.2023, 00:53
Za:
Matjaž Ložar
Andreja Gradič
Špela Justin
Primož Lah
Jožica Hribar Vučko – Občina Bohinj
Zdenko Plankl
Romana Holobar
Ivica Žerdoner
Metka Keršmanc
Anne Marie Valentar
Sabina Toplak
Alenka Kreča
Iztok Felicjan
Severin Sobočan
Klavdij Strmčnik
Radenko Tešanović
Franjo Naraločnik
Petra Pozderec
Mateja Vrabec
Franc Glušič
Župan Šmartno pri Litiji
Aleš Hren
Patricia Goručan
Matija Čakš
Urša Remškar
Marjana Jerman
Simon Velički

Spoštovani,

Število pandemij v zadnjih 20 letih narašča vzporedno z večanjem zasebnih donacij Svetovni zdravstveni organizaciji WHO (danes že presegajo 80% vseh potrebnih finančnih sredstev za delovanje WHO).

V korist zasebnih donatorjev je WHO brez strokovnega konsenza spremenila definicije pandemije, cepiv in čredne imunosti. Te spremembe so omogočile WHO, da je po nevarnosti sezonski gripi podobno bolezen proglasila za pandemijo Covid-19 in narekovala državam članicam ukrepe, ki so prinesli donatorjem WHO ogromne dobičke.

Implementacija navodil WHO (množično irelevantno testiranje in karantena zdravih oseb, odsvetovanje obdukcij in zgodnje zdravljenje obolelih, zaklepanje gospodarsva in družbenih sistemov (lock down), množično injiciranje nedovolj testiranih neučinkovitih eksperimentalnih genskih substanc poimenovanih cepiva) je povečala zadolženost države, oslabila gospodarstvo, izobraževanje, zdravstveno dejavnost in povečala umrljivost prebivalcev Slovenije v letih 2020, 2021 2022 in 2023.

Po principu tihega pristanka (silent consent) so bili na skupščini WHO maja 2023 sprejeti amandmaji k Mednarodnemu zdravstvenemu pravilniku IHR, ki bodo omogočili WHO:

– vzpostaviti trajno globalno medicinsko diktaturo njenih zasebnih donatorjev
– ukiniti suverenost držav,
– odvzem človekovih pravic.

Za sprejetje 134 amandmajev k IHR ni bila potrebna potrditev Državnega zbora, temveć le navadna večina glasov v WHO-ju zaposlenih birokratov. Integracija amandmajev v stari IHR pravilnik (iz leta 2005) bo potekala januarja 2024.

Če slovenska vlada amandmajev IHR ne bo eksplicitno zavrnila bodo po principu tihega soglasja postali za Slovenijo pravno zavezujoči.
Na skupščni maja 2024 predvideva WHO sprejem nove pandemijske pogodbe. Če Slovenska vlada nove pogodbe ne bo zavrnila, bo slovenska vlada brez možnosti zavrnitve dolžna izvajati vse bodoče zahteve WHO (testiranje in karantena ljudi, “lockdown”, obvezna zdravljenja in cepljenja z nevarnimi substancami) zaradi subjektivne ocene vodilnih birokratov WHO glede zdravstvene ogroženosti zaradi nalezljivih bolezni ljudi, živali ali klimatskih dejavnikov.

Podobne aktivnosti za vzpostavitev totalitarno svetovne vlade potekajo tudi v Organizaciji združenih narodov OZN.

Predstavnikom DS RS je statistične podatke o cca. 15% povečani umrljivosti in manjši rodnosti v Sloveniji po začetku cepljenja predstavil raziskovalec Srečko Šorli in jih seznanil s pomanjkanjem/prikrivanjem relevantnih podatkov oz. nezainteresiranostjo vodstva Zdravniške zbornice, Ministrstva za zdravje, NIJZ in JAZMP za objektivno znanstveno analizo učinkov cepljenja zoper Covid-19 v Sloveniji.

S spoštovanjem
mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

PRILOGE:
1.
Poslanec Mislav Kolakušić v parlamentu EU:
“če damo WHO (osebam, ki jo kontrolirajo) predlagana širša pooblastila, bomo doživljali inscenirane pandemije, lock down, odvzem temeljnih človekovih pravic in množična obvezna “cepljenja” vseh državljanov vsakih nekaj mesecev”.

2.
Akademik prof.dr. Krešimir Pavelić, dr.med. v priloženem videu navaja:
1./Evropa je naročila 4,6 miljarde odmerkov cepiva zoper Covid-19 (za vsakega prebivalca 10 odmerkov),
2./v znanstveni literaturi je bilo pred 1 letom objavljeno > 1300 člankov o škodljivih posledicah cepiv zoper Covid-19,
3./cepiva zoper Covid-19 prehajajo v možgane, skozi placento v plod in se lahko vgradijo v genom,
4./prof.dr. Peter McCullough poroča, da je zaradi cepiv zoper Covid-19 umrlo v ZDA cca. 500.000 ljudi,
5./zdravniki ne prijavljajo stranskih učinkov in smrti zaradi cepljenja zoper Covid-19,
6./nevarnost 5G omrežij (> 1800 znanstvenih člankov),
7./hrvaške in slovenske analize so pokazale zdravju škodljive količine nevarnih težkih kovin v zemlji in vodi (zapraševanje neba?),
8./zdravstvo je v slabem stanju zaradi napačnega financiranja, večino bolnikov bi morala zdraviti primarna zdravstvena dejavnost,
9./80% privatizirana Svetovna organizacija načrtuje podobne/nove pandemije, vlade držav nimajo več nobenega vpliva, rešitev je da Hrvaška izstopi iz WHO.

3.
Darja Lovšin: “WHO JE TABU TEMA”
Pobudo, da Slovenija zadrži uveljavitev IHR sem pred tednom dni poslala v objavo časopisu DELO, vendar ni od njih nobenega glasu. Sklepam, da pobude ne bodo objavili, saj je očitno WHO prepovedana tema. Vprašanje ni, zakaj nimamo več svobode govore, ampak, zakaj lahko marsikaj govorimo, da le ni o WHO???:
POBUDA
Svetovna zdravstvena organizacija/ WHO je posebna agencija Združenih narodov, katere vloga postaja zaskrbljujoča, kar utemeljujemo v nadaljevanju.
V nasprotju s pričakovanim večinskim financiranjem držav članic, predstavlja več kot 80 % sredstev WHO zasebni kapital, ki tudi narekuje porabo. Med največjimi donatorji so farmacevtske družbe in GAVI, mednarodna aliansa za izboljšanje dostopa do cepljenja, ustanovljena leta 2000.
Skladno s pogojevanjem financiranja je tudi razumeti sporno ravnanje med minulo epidemijo, v kateri je WHO promovirala cepljenje z nepreverjenimi cepivi, zatirala druge možnosti zdravljenja, ki so se izkazale za učinkovite in sprovajala doktrino samo s cepljenjem pridobljene imunosti. Države so se tega večinoma držale, tako v Sloveniji preboleli niso mogli pridobiti potrdila PCT (prebolel, cepljen, testiran), temveč so jih silili v cepljenje, o čemer smo nedavno lahko brali tudi v časopisu DELO.
24. maja 2022 so bili na 75. skupščini WHO predloženi amandmaji na Mednarodni zdravstveni pravilnik (International Health Regulations, IHR), skupaj 300 amandmajev. Kljub temu, da bi morala po pravilih javna razprava trajati 4 mesece, so amandmaje le tri dni kasneje sprejeli.
Predvideno je, da bodo začeli veljati s tihim privoljenjem držav članic (silent consent), kdaj točno pa ni povsem jasno.
Mednarodna zdravstvena pravila (IHR, 1969) so operativni instrument mednarodnega delovanja in pooblastil WHO in se od leta 2005 rapidno spreminjajo v tako velikem obsegu, da je preglednost praktično nemogoča.
2005 se je spremenila definicija pandemije, tako za razglasitev svetovne pandemije ni več potrebna izpolnitev pogoja smrtnosti; dovolj je, da se bolezen širi po svetu.
2014 so pravila drugič spreminjali in generalni direktor WHO je dobil izjemno široka pooblastila o prodaji cepiv itd. (dotlej je bila potrebna odobritev strokovnega organa WHO).
Lani 27. maja so torej pravila tretjič spremenili, zaskrbljujoča pa je zlasti intenca, da naj bi bila priporočila WHO v prihodnje obvezna. Prav tako zaskrbljuje predlog, da bi lahko svetovno pandemijo razglasili že na osnovi predvidene možne pandemije. To možnost naj bi omogočala nova zdravstvena doktrina »Eno zdravje« (One Health), ki združuje zdravje ljudi, živali in narave, kar je popolnoma nestrokovno in negira vsa dosedanja prizadevanja za preprečevanje najbolj razširjenih in smrtnih kroničnih bolezni na svetu, to pa so: rak, srčno-žilne bolezni, diabetes in KOPB.
Velik obseg in vse hitrejši tempo spreminjanja Mednarodnih zdravstvenih pravil, ko države članice praktično nimajo več možnosti razprave in dajanja pripomb nas mora navdajati s skrbjo.
Zato predlagamo, da Slovenija zadrži uveljavitev lani sprejetih amandmajev že zaradi formalnih razlogov in sicer neupoštevanja običajnega roka za sprejem le-teh. V tem primeru bo dovolj časa, da se ustrezno preuči vse možne implikacije uveljavitve amandmajev, kar je v nacionalnem interesu držav članic.
Veseli bi bili tudi odgovora Ministrstva za zdravje R Slovenije, kdaj so dobili mandat za sprejem amandmajev in kdaj točno naj bi stopili v veljavo.
Darja Lovšin, politologinja
Peter Abram, kipar
Branko Gradišnik, pisatelj
dr. Gorazd Kocijančič, filozof
Živan Krevel, dr. med., univ.dipl. biol.
mag. Vladimir Pirnat, dr. med.
Srečko Šorli, raziskovalec
Esmeralda Vidmar, univ. dipl.teol.
Ira Zorko, arhitekt.
Maja Zakotnik, raziskovalka

4.
Prof.dr. Denis Rancourt na osnovi analize uradnih podatkov o presežni umrljivosti v svetu po razglasitvi pandemije Covid-19 rezimira (11:13 v priloženem videu):
1./vzrok za presežno umrljivost v času pandemije Covid-19 ni virus SARS CoV-2,
2./vzroki za presežno umrljivost pred cepljenjem so bili Covid ukrepi,
3./vzrok za presežno umrljivost po začetku cepljenja zoper Covid-19 pa so cepiva zoper Covid-19.

* * *

Dodatek: Prof.dr. Denis Rancourt – prvih 6min s slo podnapisi

Deli naprej ...