Pfizerjevo cepivo COVID povzroča VAIDS pri otrocih, dokazuje študija 🇸🇮

Cepljeni otroci postanejo dovzetni za bakterijske in glivične okužbe

Igor Chudov
29. 08. 2023
Mnogi med nami so delili zgodbe o svojih bližnjih, ki so bili cepljeni s cepivi COVID-19 in so nato zboleli za najrazličnejšimi nepovezanimi boleznimi. Poznam mladega posameznika, ki je po obveznem cepljenju s cepivom COVID zbolel za vsemi vrstami bakterijskih bolezni, ki jih prej nikoli ni imel. (Ta zgodba je bila glavna spodbuda, da sem odprl in širim to stran).

Končno imamo znanstveno potrditev, da cepljenje proti COVID-19 povzroči občutno zmanjšanje odpornosti proti heterolognim patogenom, kot so virusi, bakterije in glive. To zmanjšanje odpornosti proti drugim patogenom (pridobljeni imunski deficit) ljudje pogovorno imenujejo “VAIDS”. (VAIDS je kratica za sindrom pridobljenega imunskega primanjkljaja po cepljenju (Vaccine-Acquired Immune Deficiency Syndrome)).

V študiji z naslovom BNT162b2 COVID-19 vaccination in children alters cytokine responses to heterologous pathogens and Toll-like receptor agonists (COVID-19 cepljenje pri otrocih spreminja citokinske odzive na heterologne patogene in agoniste receptorjev, podobnih Toll) je bil cilj izmeriti kakovost splošnega imunskega odziva pri otrocih, cepljenih s cepivom COVID družbe Pfizer. (v pdf obliki)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1242380/full

Krvne vzorce so 29 otrokom, starim od 5 do 11 let, odvzeli pred prvim odmerkom cepiva COVID in jih nato ponovno odvzeli 28. dan po drugem odmerku.

Metode: Za preučevanje odzivov citokinov in vitro na heterologne stimulanse (ubiti patogeni, ligandi receptorjev, podobnih Toll) in antigene SARS-CoV-2 je bil uporabljen test stimulacije polne krvi. Analizirani so bili vzorci 29 otrok, starih od 5 do 11 let, pred in 28 dni po drugem cepljenju s cepivom BNT162b2 (V2 + 28). Vzorci osmih otrok so bili analizirani šest mesecev po cepljenju s cepivom BNT162b2.

Znanstveniki so v uvodu sramežljivo navedli, da je cepljenje “spremenilo odzive citokinov”. Kot bomo ugotovili, so cepiva spremenila imunske odzive na slabše in ne na boljše!

Zaključki: Cepljenje otrok s cepivom BNT162b2 spremeni citokinske odzive na heterologne stimulanse, zlasti en mesec po cepljenju. Ta študija je prva, ki poroča o imunoloških heterolognih učinkih cepljenja proti COVID-19 pri otrocih.

Kaj so storili znanstveniki

Zbiranje vzorcev

Udeleženci so morali dati vzorce krvi ob dveh osnovnih obiskih in enem neobveznem obisku. Prvi vzorec krvi je bil odvzet neposredno pred prvim cepljenjem z BNT162b2 in na isti dan (V1), drugi vzorec krvi je bil odvzet 28 dni po drugem cepljenju z BNT162b2 (V2 + 28), neobvezni tretji vzorec krvi pa 6 mesecev po drugem cepljenju z BNT162b2 (V2 + 182) (dodatna slika S1). V epruvete z natrijevim heparinom in serumskim separatorjem (Becton Dickinson, NJ, ZDA) je bilo zbranih do 23 ml venske krvi.

Nato so zbrano kri testirali na imunski odziv na različne patogene, vključno z različnimi pogosto prisotnimi bakterijami, zlatim stafilokokom in patogeno kvasovko Candida Albicans:

In vitro stimulacija polne krvi

Stimulacijski testi s polno krvjo in vitro so bili izvedeni, kot je bilo že opisano (16, 23). [… Drugi stimulansi so bili predhodno opisani (16) in so vključevali: bakterijske stimulanse (toplotno ubit Haemophilus influenzae tipa B, HK Listeria monocytogenes, BCG-Denmark , HK Staphylococcus aureus in HK Escherichia coli ter virusne/druge stimulanse (površinski antigen virusa hepatitisa B, …, HK Candida albicans

Mnogi od zgoraj naštetih so patogeni, s katerimi se pogosto srečujemo, in prav zaradi njih imamo od Boga dan imunski sistem, da nas obvaruje, kar pri zdravih otrocih običajno tudi počne.

Na žalost je imelo 29 otrok, cepljenih s cepivom COVID, starih od 5 do 11 let, 28 dni po drugem odmerku cepiva Pfizer izrazito zmanjšan imunski odziv. Številni specifični imunski odzivi so se zmanjšali za več kot desetkrat:

(na zgornji sliki je uporabljena logaritemska lestvica)

Avtorji navajajo:

Po stimulaciji s heterolognimi bakterijskimi, glivičnimi in virusnimi/TLR agonisti se je pri otrocih med V1 in V2 + 28 na splošno zmanjšal odziv citokinov in kemokinov. Največje zmanjšanje je bilo za IFN-γ in MCP-1 (slike 2, 3A-C). IL-6, IL-15 in IL-17 so se med V1 in V2 + 28 zmanjšali tudi po stimulaciji z BCG, H. influenzae, S. aureus, antigenom hepatitisa B, poli(I:C) in R848 (slika 3B). Stimulacija z L. monocytogenes je povzročila zmanjšanje IL-15, TNF-α in IP-10 med V1 in V2 + 28 (slika 3C). Odzivi IL-8 so se med V1 in V2 + 28 zmanjšali tudi po stimulaciji H. influenzae in S. aureus.

Zmanjšani odzivi na Staphylococcus aureus so zelo resni: to bolezen je težko zdraviti in povzroča nepopisno škodo. Najhujše slike bom preskočil, da ne bi preveč vznemiril svojih bralcev.

V vsakem primeru se imunski odzivi zmanjšajo na vseh področjih.

V idealnem svetu bi skrbni znanstveniki, previdni organi javnega zdravja in načelni zdravniki raziskali učinke cepiv COVID, preden bi cepili na desetine milijonov otrok in milijarde odraslih. Če bi raziskali in opravili temeljne znanstvene raziskave (kot je zgornja študija), preden bi predpisali in vbrizgali cepiva COVID, otroci in mladi odrasli nikoli ne bi bili deležni tako nevarnih injekcij!

Namesto tega smo v nori naglici, da “cepimo svet” s cepivi, ki sploh ne delujejo, uničili imunski odziv milijonov otrok in verjetno vseh drugih cepljenih ljudi.

Veliko je naslovov o “nepojasnjenem porastu števila otrok, okuženih” z zgoraj omenjenimi bakterijami:

Namesto skrbnega premisleka so znanstveni in zdravstveni organi vse zanikali in zavrnili razpravo. Zdaj, ko resnica prihaja na dan, slabih učinkov cepiv Covid ni več mogoče odpraviti. Zelo žalostno!

Ali poznate prizadete osebe? Prosimo, da delite svoje zgodbe, PRI ČEMER NE POZABITE NA ZASEBNOST!

Vir: https://www.igor-chudov.com/p/pfizers-covid-vaccine-causes-vaids

Deli naprej ...